Får opptur:  Statistisk Sentralbyrå tror ikke på nedgang i boligprisene de neste årene. Foto: Morten Holm /  SCANPIX
Får opptur: Statistisk Sentralbyrå tror ikke på nedgang i boligprisene de neste årene. Foto: Morten Holm / SCANPIXVis mer

SSB: Boligprisene skal opp igjen

SSB deler ikke Nordeas pessimistiske syn på utviklingen i boligprisene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): I sin makrorapport sluppet i går spår Nordea 10 prosent fall i boligprisene før slutten av 2015.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) ser det litt annerledes.

- Vi regner nå med at boligprisene vil holde seg ganske stabile gjennom 2014, slik at de som årsgjennomsnitt blir knapt 1 prosent lavere enn i fjor. Økt inntektsvekst og fortsatt lave renter vil bidra til at boligprisene stiger med rundt 2,5 prosent årlig i årene 2015-2017, heter det i konjunkturrapporten fra byrået i dag.

Nærmere bestemt ser SSB for seg et boligprisfall på 0,9 prosent i år, en vekst på 2,7 prosent i 2015, 2,8 prosent i 2016 og 2,5 prosent i 2017.

- Derfor falt prisene i fjor Ifølge SSB er høy inntekts- og befolkningsvekst, samt lavere renter, bakgrunnen for at boligprisene trendmessig har økt klart i 20 år.

- Både i den klare lavkonjunkturen tidlig på 2000-tallet og i etterkant av finanskrisen falt realboligprisen på årsbasis. Gjennom 2. halvår i fjor falt imidlertid boligprisene uten at det tilsynelatende hadde sammenheng med utviklingen i renter og inntekter.

- Strengere krav til egenkapital kan ha ført til en mer restriktiv utlånspraksis i bankene og, sammen med renteøkning i en del banker, bidratt til utviklingen, skriver byrået.

Mer pessimistiske forventninger i husholdningene, med bakgrunn blant annet i den internasjonale økonomiske utviklingen, spilte ifølge SSB trolig også en rolle.

- Lave boligrenter lenge Byrået konstaterer små bevegelser i norske renter det siste året, med en 3-måneders pengemarkedsrente nær 1,7 prosent.

- Typiske boliglånsrenter er langt over pengemarkedsrenten og har steget litt, mens innskuddsrentene har falt litt. Vi regner med at pengemarkedsrenten vil holde seg omtrent uendret frem til en beskjeden økning starter mot slutten av 2015.

- I slutten av 2017 antar vi at pengemarkedsrenten har økt i overkant av ett prosentpoeng fra dagens nivå. Etterhvert som bankene oppfyller nye og økte krav til egenkapital med god margin, tror vi påslaget på pengemarkedsrenten reduseres, heter det.

Boliglånsrentene i private finansinstitusjoner vil ifølge SSB derfor kunne holde seg omtrent uendret ut 2017.

Flere nyheter Nordea spår 10 prosent boligprisfall
- Entreprenørene vil gå på en virkelig smell
Så mye dyrere har det blitt å bygge bolig