BOLIPRISER: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen og Morten Andreas Meyer fra Huseiernes Landsforbund svarer om boligpristrendene. Mudassar Kaphur fra Høyre og SVs Nicholas Wilkinson debatterer om boligpolitikken. Video: Dagbladet. Foto: Scanpix Vis mer

SSB spår at bolignedturen forsetter i to år

Statistisk sentralbyrå venter to nye år med boligprisfall, og at man først i 2020 får se boligpriser på samme nivå som i 2016.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Statistisk sentralbyrå la torsdag frem sine ferske prognoser for utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Her ble det klart at statistikkbyrået forventer at bolignedturen fortsetter, og at man først i 2020 ser boligpriser tilbake på samme nivå som i 2016.

- Vi venter at den svake utviklingen i boligmarkedet vi har sett hittil i år vil fortsette ut året og gjennom 2018 for deretter å flate ut. Ved utgangen av prognoseperioden ventes boligprisene å være om lag på samme nivå som i 2016. Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, skriver SSB.

Boligprisene snur i 2020

De siste anslagene fra SSB er at boligprisene vil falle 4,8 prosent i 2018, før et videre fall på 1,2 prosent i 2019. I 2020 viser prognosene at boligprisene vil snu, og stige med 1,2 prosent.

I 2017 ventes det fortsatt en økning i boligprisene på 5,0 prosent.

- Vi venter imidlertid at et økt boligtilbud vil føre til at nedgangen i boligprisene de siste månedene vil fortsette høsten 2017. Siden boligprisene har steget kraftig gjennom 2016 og ytterligere i 1. kvartal i år, vil likevel årsveksten for boligprisene bli på 5 prosent i 2017, uttaler SSB, og legger til.

- Til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og fortsatt vil stå overfor realrenter på rundt 0,5 prosent i lang tid viser beregningene at boligprisene vil falle nominelt de to neste årene, uttaler SSB.

Renteheving om tre år

Utviklingen i boligprisene i det siste, kombinert med prognoser om fall framover, reduserer også behovet for en renteøkning. Byrået legger derfor til grunn at det ikke kommer noen renteøkninger med det første.

- I 2020 kommer vi ifølge våre beregninger inn i en svak høykonjunktur, og vi regner med at også rente­økningene først kommer da, heter det.

Konjunkturbunnen er over

SSB skriver samtidig at relativt høy vekst i etterspørselen fra Norges handelspartnere, fortsatt svak krone og lave renter vil bidra til at norsk økonomi vil være i en oppgangskonjunktur og nå en konjunkturnøytral situasjon i 2020.

- Nasjonalregnskapstallene viser et tydelig omslag til høyere vekst i de to første kvartalene i 2017 enn vi har hatt siden første halvår 2014 da en moderat konjunkturtopp ble passert, skriver SSB i sin Økonomiske analyser, 3/2017.

Sysselsettingen vokser

SSB mener også at bedringen av konjunktursituasjonen også vil bidra til at arbeidsstyrken øker.

Ifølge SSBs beregninger faller arbeidsledigheten (AKU) fra dagens 4,3 prosent til i underkant av 4 prosent mot slutten av prognoseperioden.

Byrået slår også fast at aldringen av befolkningen har bidratt til lavere arbeidsstyrke ettersom eldre personer har lavere yrkesdeltakelse enn resten av befolkningen i yrkesaktiv alder.

Andre økonominyheter:
Sunnmøringer er kongene av dansk sjømat
SSB: - Ingen renteendring med det første