ØKONOMI: Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), Hans Henrik Scheel, ser norsk økonomi i moderat fart fremover. Foto: Heiko Junge / Scanpix
ØKONOMI: Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), Hans Henrik Scheel, ser norsk økonomi i moderat fart fremover. Foto: Heiko Junge / ScanpixVis mer

SSB spår at Norge fortsetter på lavgir

Tallknuserne i SSB ser inn i glasskulen. Der ser de at oljeinvesteringene flater ut, og at stimulansene utenfra lar vente på seg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Norsk økonomi har nå vært inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet år, og SSB venter at den relativt beskjedne BNP-veksten ventes å fortsette til langt ut i 2015, fremgår det av en fersk konjunkturrapport.

BNP-veksten estimeres til 2,2 prosent i år, 1,7 prosent neste år, før et oppsving til 2,5 prosent i 2016 og 2017.

Fastlandsøkonomien ventes å vokse 2,0 prosent i år, 2,2 prosent neste år og 3,1 prosent i 2016 og 2017.

SSB spår videre en gjennomsnittlig spotpris for Brent-olje på 630 kroner fatet i 2014. For 2015-17 ligger estimatene på henholdsvis 580, 568 og 579 kroner (flere tall nederst i artikkelen).

Veksten ute tar seg opp Byrået påpeker at veksten har tatt seg opp hos flere av Norges viktigste handelspartnere det siste året, og særlig i USA, Storbritannia og Sverige. Unntaket er eurosonen, der også inflasjonen har falt til et meget lavt nivå.

Arbeidsledigheten i eurosonen er svært høy, men det er tegn til bedring i flere land, heter det videre.

SSB viser også  til fortsatt stram finanspolitikk i store deler av OECD-området, og ser ikke for seg konjunkturoppgang hos Norges handelspartnere sett under ett før i 2015 - og enda noe senere i eurosonen.

- Dermed ligger det an til fortsatt lave renter internasjonalt, selv om de ventes å øke noe i 2016 og 2017, fremgår det av rapporten.

Eksporten skal opp SSB anslår videre at eksporten vil vokse 4-5 prosent i 2016 og 2017 (2,2 prosent i 2016 og 2,6 prosent i 2017).

- Når veksten internasjonalt tar seg opp, vil det sammen med forsinkede effekter av en bedret konkurranseevne som følge av kronesvekkelsen gjennom fjoråret, trekke eksporten opp, heter det.

For inneværende år spår SSB eksportveksten til 2,6 prosent, mot 1,5 prosent neste år.

Oljeinvesteringer flater ut Etter tosifret vekst de siste tre årene, venter SSB ingen ytterligere vekst i petroleumsinvesteringene i tiden fremover.

Næringsinvesteringene på fastlandet kan komme til å ta seg litt opp, særlig i 2016 og 2017 når den internasjonale konjunkturoppgangen har fått bedre feste.

- Investeringsveksten blir ganske sikkert langt lavere enn ved konjunkturoppgangen i 2004-2007, noe som bidrar til at den kommende konjunkturoppgangen ikke blir særlig kraftig, skriver byrået.

Oljepengebruken øker Målt ved strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd som andel av trend-BNP, vil oljepengebruken ifølge SSB øke både i år og i de neste årene.

Økt kjøp av varer og tjenester i offentlig forvaltning, spesielt til investeringer, vil stimulere aktiviteten framover. Skattelette vil bidra til å trekke husholdningenes realdisponible inntekter opp og heve deres etterspørsel, heter det også.

- Målt som andel av Statens pensjonsfond utland regner vi likevel med at oljepengebruken vil holde seg nær 3 prosent de tre neste årene, i likhet med i årene 2011-2014, skriver SSB.


Kilde: SSB