ØKONOMI: Boligprisene fortsetter opp i år, men så flater det ut neste år, tror SSB. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
ØKONOMI: Boligprisene fortsetter opp i år, men så flater det ut neste år, tror SSB. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpixVis mer

Økonomisk utsyn

SSB tror at boligprisene vil falle litt - om to år

Det blir oppgang i boligprisene i år også, men så flater det ut -  før det kommer lite fall, tror SSB.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Boligprisene var 7,1 prosent høyere i 2016 enn i 2015, ifølge SSBs boligprisindeks.

Sesongjusterte tall viste en økende boligprisvekst gjennom fjoråret, og mens prisveksten i 1. kvartal 2016 var 1,7 prosent, var den 3,2 prosent i 3. kvartal og 2,7 prosent i 4. kvartal, fremgår det av dagens rapport fra SSB om norsk og internasjonal økonom - Økonomisk utsyn.

Den månedlige boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viste et liknende forløp gjennom 2016 og en enda sterkere prisvekst.

Boligprisveksten har avtatt litt i starten på 2017, men tall for januar og februar viste likevel en sesongjustert vekst på 0,6 prosent.

Mens Eiendom Norge anslår at årsveksten faller under 10 prosent mot slutten av året, tilsier SSBs prognose for 2017 nå at boligprisveksten vil bli nær 6,5 prosent i 2017.

Flatt i 2018 - ned i 2019

SSB anslår at den sterke økningen i boligbyggingen i 2016 og 2017, sammen med en noe strammere kredittgiving, vil føre til nær uendrede nominelle boligpriser i 2018.

Deretter vil boligprisene falle med 1,5 prosent i 2019 og om lag 2 prosent i 2020 til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og møter vedvarende lave realrenter rundt null.

Boliginvesteringene har steget med hele 9,9 prosent i 2016 og SSBs byggearealstatistikk viser en klar økning i igangsettingstillatelser for boligareal gjennom 2016.

Månedstallene for igangsetting i januar bærer bud om en fortsatt oppgang i boliginvesteringene og tall fra Boligprodusentenes forbund understøtter denne utviklingen.

SSB anslår at volumveksten i 2017 blir på over 9 prosent. I takt med fallende realboligpriser anslår vi imidlertid at boliginvesteringene vil flate ut og falle med nær 1 prosent i 2018, for deretter å reduseres med om lag 4 prosent i både 2019 og 2020.

Nivået på boliginvesteringene ventes etter dette å bli drøyt 8 prosent lavere i 2020 enn i toppåret 2017, men likevel om lag like store som i 2016. Dette betyr ifølge SSB at veksten i boligkapitalen vil holde seg høy i hele prognoseperioden.

Fortsatte lave renter

SSBs skriver i rapporten også at det legges til grunn at Norges Bank ikke vil endre styringsrenten før et stykke ut i 2019.

Byrået skriver at de typisk boliglånsrentene, rammelån med pant i bolig, falt med 0,6 prosentpoeng til et gjennomsnitt på 2,6 prosent i 2016.

Og fordi konjunkturoppgangen etter hvert får fotfeste, rentene ute øker noe, og det blir et lite press i retning av svakere krone, tror SSB at styringsrentene blir satt opp med 0,25 prosent én gang i 2019, fra dagens 0,5 prosent, og én gang i 2020 - til 1,0 prosent.

SSB legger til at ifølge deres beregninger vil et slikt scenario gi en nokså stabil kronekurs og en boliglånsrente som kommer opp i 3 prosent mot slutten av 2020.

Flere økonominyheter

SSB: Mot lysere tider
- Bunnen nås ved årsskiftet 2017/2018
Laveste lønnsvekst siden 2. verdenskrig