Stabell mot Veronica

Hvor langt er advokat Harald Stabell villig til å gå for å få frikjent Per Orderud, tilsynelatende mot tiltaltes vilje? Svaret får juryen i Orderud-saken i morgen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da overtar Stabell stafettpinnen i prosedyren som advokat Cato Schiøtz onsdag ettermiddag startet for å få frikjent Per Orderud.

Og Schiøtz signaliserte at forsvarerne har endret strategi fra herredsretten. Nå vil de nemlig prosedere på om Per Orderud har hatt såkalt fullbyrdelsesforsett. det vil si: Hvis han hadde kjennskap til eventuelle drapsplaner og våpen, forsto han i så fall hva som skjedde rundt ham?

- Interessekonflikt mellom ekteparet var ikke tema i herredsrettssaken. Men her har jeg endret mening, og det vil advokat Stabell komme nærmere tilbake til, nøyde Schiøtz seg med å si onsdag, og sparket dermed ballen over til advokaten som Per Orderud for åpen rett har sagt at han ikke har tillit til.

Årsaken er innlysende. Stabells signaliserte subsidiære prosedyre må nødvendigvis gå ut over Per Orderuds kone Veronica. Den forutsetter nemlig at Per Orderud må ha blitt manipulert eller på annen måte nedsløvet av sin kone Veronica Orderud, slik at han ikke greide å tro på at drapene noensinne ville bli virkeliggjort, selv om han altså eventuelt skal ha visst om at noen snakket noe om å drepe eller hadde våpen..

Forsto han det?

Advokat Harald Stabell ville onsdag ettermiddag ikke uttale seg om hvor langt han torsdag vil gå i å fremstille Per Orderud som manipulert. Men han bekrefter at prosedyren vil handle om Per Orderuds forsett.

Det var nettopp en slik prosedyre Per Orderud selv ville unngå da han i forrige uke startet runden for å kvitte seg med forsvarerne sine, en runde som endte i at retten likevel påla ham å ha forsvarerne mot sin vilje.

Stabell sa den gangen at det ikke var bare lett å være forsvarer for en klient som ikke ville ha ham, men at hensynet til klientens beste måtte gå foran alt, selv om klienten kanskje ikke så det slik.

Men Per Orderud ville ikke høre på Stabell. Han valgte heller kjærligheten til kona Veronica Orderud, en kjærlighet han ved å starte bråket om egne forsvarere viste at han vil satse alt på, selv om det eventuelt koster ham 21 år i fengsel.

Alle må dømmes

Da statsadvokat Jørn Sigurd Maurud avsluttet sin prosedyre med å be retten dømme alle fire for medvirkning til overlagt drap, tok han høyde for en subsidiær prosedyre fra Stabell.

Maurud viste til at Per Orderuds forsvarere har reagert kraftig imot det statsadvokatene har sagt om hvor ekteparet befant seg drapsnatta. «Bevisføringen har blitt kalt insinuerende, og reaksjonene har overrasket meg», påsto Maurud.

- Men nå kan jeg forstå hvorfor, sa statsadvokaten og viste til den varslede prosedyren om manglende forsett.

- Skal Per Orderud på noen måte kunne distansere seg fra Veronica i denne saken, må det senest skje drapsnatta. Derfor er bevegelsene for de to så viktige også for medvirkerspørsmålet, sa Maurud.

Ville ikke krummet et hår

Mens Per Orderud stirret nærmest lamslått og svært såret på statsadvokatene da de prosederte på at alle fire var skyldige, gråt Per Orderud under deler av sin egen forsvarers prosedyre.

Særlig viste Per Orderud følelser da Schiøtz kom innpå statsadvokatens påstand om at Per Orderud hadde et usedvanlig dårlig forhold til sin mor.

- Jeg var betydelig spent på hvordan aktoratet skulle løse dette med at Per Orderud liksom skulle ha medvirket til overlagt drap på sin egen mor. Men så får vi altså fasiten; han hadde et usedvanlig dårlig forhold til moren sin, sa Schiøtz med en stor grad av ironi om aktoratets prosedyre.

Ifølge Schiøtz må juryen se helt bort fra dette.

- Per Orderud ville aldri ha medvirket til så mye som å krumme et hår på sin mors hode, påsto forsvarsadvokaten.

Han ba også juryen merke seg Per Orderuds personlighet, og viste til at denne ikke stemmer med profilen på en drapsmann. Schiøtz brukte også betydelig tid på å minne juryen om psykologiprofessor Gisli Gudjonssons undersøkelse av foreldredrap, en undersøkelse som viser at det er svært, svært sjelden at barn tar livet av sine foreldre, og at dersom dette skjer, så skjer det etter en historie enten av misbruk eller ved sinnssykdom.

- Hvem dreper sine foreldre? Ikke Per Orderud i hvert fall, tordnet advokat Cato Schiøtz mot juryen.

(NTB-Wenche Schjønberg)

MOTPARTER:Forsvarerne Harald Stabell (t.v.) og Frode Sulland under Orderudsaken på Åråsen konferansesenter i dag.