Stabell vant forsvarerstriden

Per Orderud får ikke bytte ut sine forsvarere. Det ble bestemt etter mye fram og tilbake i retten tirsdag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-Advokat Harald Stabells varslede prosedyre vil også være et sentralt punkt i lagmannens rettsbelæring, skriver lagmann Odd Jarl Pedersen i en beslutning som avviser Per Orderuds begjæring om å få nye forsvarere.

Dermed har de juridiske dommerne allerede varslet at subjektiv skyld vil stå sentralt når juryen skal få sin belæring om hvilket grunnlag den må avgi sin kjennelse på.

Det finnes fortsatt en hypotetisk mulighet for at forsvarerspørsmålet kan få et annet utfall. Den subsidiære begjæringen fra Per Orderud om å beholde Schiøtz og sparke Stabell, blir formelt ikke behandlet av lagmannsretten før onsdag morgen.

Skulle lagmannen da komme med en annen og ny beslutning enn tirsdagens, ville det mildt sagt være en betydelig overraskelse.

Tirsdagen beslutning var uansett en seier for Harald Stabell som har fremstått som den fremste talsmann for å prosedere prinsipalt på uskyld og subsidiært på manglende subjektivt fullbyrdelsesforsett.

Per Orderuds krav

Selv om det var antydet på forhånd, skapte det stor oppstandelse da Per Orderud etter at hans psykiater hadde holdt en times redegjørelse, grep ordet utenom tur.

- Jeg er uskyldig og jeg vet at jeg ikke beskytter noen. På bakgrunn av det som er fremkommet i mediene de siste 14 dagene, vil jeg understreke at også min kone Veronica er uskyldig, sa Per Orderud.

Han ba deretter om at hans forsvarere i åpen rett ga en garanti for at de ikke ville komme med en subsidiær prosedyre om hans egen subjektive skyld.

Etter et møte mellom Per Orderud og hans to forsvarere kom de tilbake til retten med en klar melding fra begge forsvarerne:

De ville ikke bøye seg for Per Orderuds ønske om bare en prinsipal prosedyre om objektiv skyld basert på sakens beviser.

Dermed fremsatte Per Orderud en formell begjæring om nye forsvarere.

Avvist

Lagmannsretten trakk seg så tilbake og utformet en beslutning der den avviste begjæringen, men før lagmannen kom i gang med opplesningen grep Per Orderud på ny ordet.

Han sa han nå var i en meget vanskelig stilling og ba derfor om å få endre sin begjæring slik at Cato Schiøtz kunne fortsette som forsvarer alene eller sammen med Veronicas forsvarer, Frode Sulland.

Men Harald Stabell skulle ut.

På nytt måtte retten trekke seg tilbake, men allerede etter ti minutter kom dommerne tilbake med en beslutning basert på Per Orderuds første begjæring.

Hans subsidiære begjæring vil bli besvart onsdag morgen.

Rettsbelæringen

Saken er nå kommet så langt at retten ikke behøver å vurdere en forsinkelse som følge av forsvarerbytte.

Det er altså ikke dette punktet som legges til grunn for at begjæringen ikke tas til følge.

Lagmannsretten slår i stedet fast at det grunnlag Per Orderud ønsket forsvarerne fritatt på, er den helt ordinære måte å prosedere en sak på.

Det er også et forhold som vil stå sentralt i lagmannens rettsbelæring, heter det.

Selv om saken er kommet langt, er det ikke vanlig at en lagmann varsler innholdet i rettsbelæringens sentrale punkt på denne måten.

Årsaken er trolig at han vil fortelle forsvarerne hva han mener om de forskjellige prosedyrealternativer.

NTB

FÅR IKKE BYTTE: Per Orderud får ikke bytte forsvarerne sine i trippeldrapssaken.