LØNNSOMT: «Kontantstøtte alene utgjør 80 prosent av en polsk årslønn», skriver NAV. 7 av 10 av de som mottar kontantstøtte til barn i utlandet er polakker. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
LØNNSOMT: «Kontantstøtte alene utgjør 80 prosent av en polsk årslønn», skriver NAV. 7 av 10 av de som mottar kontantstøtte til barn i utlandet er polakker. Foto: John T. Pedersen / DagbladetVis mer

Stadig mer av kontant-støtten går til utlandet

En polsk arbeider kan motta kontantstøtte og barnetrygd tilsvarende en full årslønn i hjemlandet, skriver NAV.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samtidig som den totale bruken av kontantstøtte går ned, går andelen som utbetales til folk i utlandet opp.

Antall mottakere av kontantstøtte har gått kraftig ned siden 2004. I samme persiode har andelen som ekporterer kontantstøtten til utlandet økt fra 0,2 prosent til 4 prosent. Det går fram i en pressemelding fra NAV.

Eksport av kontantstøtte betyr at kontantstøtten betaløes ut for barn som ikke bor i Norge. I alt dreier det seg om rundt 900 personer per måned som får eksportert kontantstøtte, går det fram i rapporten.

80 prosent av årslønn 7 av 10 eksportmottakere har polsk statsborgerskap.

«En polsk arbeider kan motta kontantstøtte og barnetrygd tilsvarende en full årslønn i hjemlandet. Kontantstøtte utgjør alene 80 prosent av en polsk årslønn», skriver NAV.

NAV setter økningen i sammenheng med arbeidsinnvandingen fra nye EU-land.

- Kontantstøtte har blitt en gunstig ordning for arbeidsinnvandrere fra EØS-land. Nordmenn bruker nå ordningen i stor grad i påvente av barnehageplass, sier Yngvar Åsholt kunnskapsdirektør i NAV.

- Vi anslår at det i år vil bli eksportert kontantstøtte for rundt 70 millioner kroner. Utviklingen i eksportandelen følger i stor grad utviklingen i antall EØS-innvandrere til Norge, sier Åsholt.

I 2013 var det 300 000 innvandrere fra EØS-land i Norge. Dette er en tredobling fra 2004, som er året da eksport av kontantstøtte ble mulig, skriver NAV.

Stor nedgang Tatalt har antallet mottakere av kontantstøtte gått ned fra rundt 90 000 personer i 2000 til rundt 20 000 i 2014.

Både antallet mottakere i utlandet og i Norge gikk kraftig ned etter at kontantstøtte for toåringer ble fjernet i 2012.

Polen er altså den klart største mottakeren av kontantstøtte i utlandet. Deretter følger Sverige, Litauen og Slovakia.

«Hvorvidt mulighetene for eksport av trygdeytelser generelt, eller i dette tilfelle av kontantstøtte, over tid kan tenkes å skape et «press på den norske velferdsstaten», slik velferds- og migrasjonsutvalget uttrykte det, er vanskelig å vurdere. Selv om andelen kontantstøtte som eksporteres altså har økt over tid, har også arbeidsinnvandringen bidratt til økt arbeidstilbud og skatteinntekter for den norske stat. Muligheten for eksport av kontantstøtte kan dessuten neppe sies å være en hovedfaktor bak utviklingen i arbeidsinnvandringen til Norge», heter det i rapporten i Arbeid og Velferd.