Stanser tre nye private barnehager

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) begrunner det med for lav andel barnehagelærere. Men Norlandia-kjeden slår tilbake: Like lav andel i byrådslederens egne barnehager.

TAR TILBAKE TRE BARNEHAGER: Norlandia-kjedens barnehage-andel har vært for lav, mener byrådsleder Raymond Johansen som tar tre barnehager tilbake til kommunal drift. Foto: Bjørn Langsem
TAR TILBAKE TRE BARNEHAGER: Norlandia-kjedens barnehage-andel har vært for lav, mener byrådsleder Raymond Johansen som tar tre barnehager tilbake til kommunal drift. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Oslo kommune går inn og tar over tre barnehager fra den private barnehage-kjeden Norlandia.

Barnehagene ligger i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Byrådsleder Raymond Johansen sier den lave andelen barnehagelærere i barnehagene er en viktig grunn til at de tar over.

- Vi mener de har et forklaringsproblem. De får like mye tilskudd i disse barnehagene som i andre barnehager, men det er langt færre barnehagelærere der. Vi frykter at tilskuddet går til andre ting og ikke kommer barna til gode, sier han til Dagbladet.

- Tjener på lave personalkostnader

De tre Norlandia-barnehagene det er snakk om er Bjørnåsen barnehage på Bjørnholt, Ospa barnehage på Lindeberg og Frydenlund barnehage i Ellingsrudåsen.

Barnehagene drives på oppdrag for Oslo kommune etter at Høyre-byrådet satt det ut på anbud. Kontrakten går ut i 2020.

Ifølge kommunens tall har de en barnehagelærer-tetthet på henholdsvis 16,1, 23,1 og 16,1 prosent i de tre barnehagene.

- En stor del av kostandene er personalkostnader, så det kan være penger å tjene på å holde personalkostnadene nede. Det er ikke bra, sier byrådslederen.

- Mener du at de bevisst holder andelen lav for å tjene penger?

- Jeg har ikke tenkt å mene noe om det er bevisst eller ubevisst. Jeg er bare opptatt av konsekvensene, at den er lav der behovet er størst. De får like mye tilskudd selv om andelen er lav. Hvorfor har jeg ikke behov for å spekulere i, men den barnehagelærerandelen som er i de tre barnehagene holder ikke. Derfor har Oslo varslet at vi vil ta dem tilbake fra 1. august 2020, sier Raymond Johansen, som har som mål å få andelen barnehagelærere opp i 50 prosent i Oslos barnehager.

Skyter tilbake

Norlandia-kjeden skyter tilbake og peker på at også kommunen sliter med å skaffe nok barnehagelærere.

- Mangel på pedagoger er en utfordring for mange av barnehagene i Oslo, også de kommunale barnehagene, sier divisjonsdirektør Kristin Voldsnes en e-post til Dagbladet.

Hun gir tre eksempler på kommunale barnehager i Oslo som har like lav eller lavere pedagogandel.

- Når byrådslederen antyder at dette er en særskilt problemstilling for private barnehager, så speiler vel ikke dette virkeligheten, sier hun og understreker at de er «svært opptatt av å realisere samfunnsoppdraget »

- Vi gjør alt vi kan for å innfri kravene – akkurat som våre kolleger i de kommunale barnehagene i Oslo, skriver hun.

- Mistenkeliggjøring

At kommunen ikke vil la de drifte barnehagene videre på grunn av la andel barnehagelærere har de ikke blitt informert om.

- I vår dialog med kommunen har det ikke framkommet at dette skyldes lav pedagogandel. Vår forståelse er at dette er et resultat av politikken byrådet i Oslo fører, skriver Voldsnes, og fortsetter:

- Jeg tar avstand fra Raymond Johansens retoriske poeng når han tillegger oss et «forklaringsproblem» og «frykter» at tilskuddene ikke kommer barna til gode.

- Vi har sendt inn våre regnskaper for de konkurranseutsatte barnehagene til kommunen uten at vi har fått tilbakemelding om at midlene ikke er brukt til det formålet de er ment til. Den type mistenkeliggjøring hadde vi håpet at byrådslederen holdt seg for god til.

Skylder på forgjengeren

Raymond Johansen innrømmer at det også er barnehager med av andel barnehagelærere blant kommunens barnehger, men skylder på forgjengeren.

- Oslo lå langt etter resten av landet i andelen barnehagelærere da vi overtok i 2015. Derfor har vi satt av nesten 300 millioner kroner de neste årene, som vil sikre at vi de neste årene vil øke andelen barnehagelærere til 50 prosent og andelen barne- og ungdomsarbeidere til 25 prosent i alle våre barnehager.