Barnevern

Stanset tvangsadopsjon etter Trudes seier

For knappe to måneder siden ble Norge knust av Trude i Strasbourg. Nå har norsk rett stanset en tvangsadopsjon på grunn av den viktige dommen i Menneskerettsdomstolen.

Slakter prosessen da Trudes sønn ble adoptert bort. - Dette er kronbeviset Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

- Hadde det ikke vært for storkammerdommen mot Norge i Strasbourg, kunne enda et overgrep ha funnet sted i vår sak, sier advokat Lars Mathias Undheim.

Han representerer ei mor hvis ti år gamle datter har bodd hos fosterforeldre de siste seks åra.

Etter at mora gikk til barneverntjenesten i Vestnes kommune i Møre og Romsdal og reiste krav om utvidet samvær, svarte kommunen med å fremme sak for fylkesnemnda om fratakelse av foreldreansvaret og samtykke til adopsjon.

Tvangsadopsjon

16. desember 2017 vedtok fylkesnemnda at barnet skulle adopteres bort til fosterforeldrene.

Beslutningen ble stadfestet av tingretten 28. september 2018.

Tvangsadopsjonen vil likevel ikke bli gjennomført. Det går fram av en dom fra Frostating lagmannsrett som falt mandag denne uka.

Lagmannsrettens fem dommere mener enstemmig at tvangsadopsjon ikke er til barnets beste. Mora får dermed beholde foreldreansvaret. Fire av fem dommere bestemte også at mors samvær med datteren skal økes fra tre til fire ganger i året.

Lagmannsretten behandlet saken 17. til 19. september, altså bare ei uke etter at Norge ble dømt i Storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Trudes betente barnevernssak som Dagbladet har fulgt tett.

Dette er trolig den første tvangsadopsjonssaken som er blitt realitetsbehandlet av en høyere domstol i Norge etter at dom falt i Strasbourg 10. september.

- Gavepakke

Lagmannsretten legger ikke skjul på at de har tatt hensyn til de føringene EMD-dommen legger på både barnevern og rettsapparat.

«Av EMDs siste storkammeravgjørelse, avsagt 10. september 2019, er det understreket at myndighetene i sin saksbehandling av adopsjonssaker må foreta en forsvarlig avveining av barnets interesser og biologisk families interesser, og ikke ensidig fokusere på barnets interesser», skriver Frostating lagmannsrett.

- EMD-dommen er en gavepakke til foreldre som nå må høres og samarbeides med på en ordentlig måte. Barnevernet kan ikke lenger så tidlig i prosessen si at de ser for seg en langvarig plassering, med mindre foreldrene er «særlig uegnet». Vi står utvilsomt overfor et paradigmeskifte. Tidligere har fokus utelukkende vært på barnets beste, uten at man har vurdert interessene til biologiske foreldre. Storkammerdommen i Strasbourg krever at Norge endrer på dette, sier Undheim og legger til:

- Myndighetene har tatt feil i sin tolkning av EMD-dommen. Den omhandler ikke bare saksbehandlingsfeil og konkrete vurderinger i den gitte saken, slik de har gitt uttrykk for. Den krever endringer som Norge må forholde seg til. Det har lagmannsretten sett.

Likhetstrekk

Advokaten mener det er flere likhetstrekk mellom saken til hans klient og Trudes EMD-sak.

- I begge sakene har barnevernet jobbet for å begrense samværene over tid, barnevernet tenkte tidlig på adopsjon, noe prosessen bar preg av og mors samværskompetanse ble aldri utredet, sier Undheim.

Dette har også lagmannsretten festet seg ved.

«På tilsvarende måte som i EMDs storkammeravgjørelse i saken Strand Lobben mot Norge avsagt 10. september 2019 kan det i vår sak kritiseres at mors funksjonsnivå i dag ikke er nærmere utredet før det ble fremmet sak om adopsjon», skriver lagmannsretten.

Domstolen trekker også fram at samværene mellom mor og barn ved flere anledninger er forsøkt begrenset av barnevernet.

«Lagmannsrettens inntrykk er likevel at samværene i all hovedsak har vært positive for jenta. Til tross for de utfordringer som har vært, ønsker jenta å opprettholde kontakten med sin mor», heter det.

Lagmannsretten stiller seg kritisk til at kommunen allerede i 2015, etter ett års plassering i fosterhjemmet, tok opp muligheten for adopsjon med fosterforeldrene.

Vurderer søksmål

«Slik lagmannsretten vurderer det ble det fra kommunens side på et for tidlig tidspunkt konkludert med at adopsjon var å foretrekke, uten at hensynet til barnets beste og mor ble tilstrekkelig balansert. I denne saken ble mor ikke involvert i adopsjonsprosessen på et tidlig tidspunkt, og kommunens tidlige standpunkt om adopsjon synes å ha påvirket barnevernets standpunkt til omfanget på samvær. Slik lagmannsretten vurderer det ble biologisk mors interesser ikke tilstrekkelig ivaretatt i denne prosessen.»

- Jeg vil på bakgrunn av det lagmannsretten her sier snakke med min klient om å vurdere et søksmål for brudd på artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), som omhandler retten til familieliv, sier Undheim.

Prosessfullmektig for Vestnes kommune, advokat Sverre Larhammer, opplyser Dagbladet om at kommunen ikke har anledning til å kommentere dommen i dag, men vil komme tilbake til saken.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer