300 ÅR GAMLE TRÆR: Grunneier vil hogge i det omstridte friluftsområdet Brattskott i Halden. Foto: Nina Hansen/ Dagbladet.
300 ÅR GAMLE TRÆR: Grunneier vil hogge i det omstridte friluftsområdet Brattskott i Halden. Foto: Nina Hansen/ Dagbladet.Vis mer

Starter opp igjen ulovlig hogst

Hevder reguleringsplanen er ugyldig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

| (Dagbladet.no): Grunneieren starter opp igjen den ulovlige hogsten i friluftsområdet Brattskott i Halden kommune.

- Vi har sendt et brev til kommunen der vi varsler dette, sier Moksness´advokat Ivar Jan Flø til Dagbladet.no.

Grunneier, Anne Sofie og Ludvig Moksness i Brattskott AS, hevder at reguleringsbestemmelsene som totalforbyr hogst og uttak av vegetasjon fra området går for langt i forhold til hva kommunen kan regulere, og derfor ikke har rettsvirkning.

Nå har de fått støtte i dette fra et eksternt advokatfirma. I brevet til kommunen skriver advokat Flø:

"Vi finner nå at det er grunnlag for å igangsette normal skogsdrift i form av tynning og gjennomhugst i reguleringsområde friluftsområde".
I brevet går Flø hardt til angrep på kommunen for ikke å ha svart på problemstillingen til tross for at den har versert i flere måneder, og for "ikke å vektlegge behov om forutsigbarhet når det gjelder arealdisponering". Det eksterne advokatfirmaet skriver i sin utredning at kommunen vil få erstatningsansvar for vedtak som er basert på ugyldige reguleringsbestemmelser.


"Uklokt"
Reguleringsplanen ble godkjent av kommunestyret i Halden og fylkeskommunen i 2005 og er juridisk bindende. Eventuell ny hogst vil fortsatt være ulovlig.   - Dersom grunneier går inn i området og hogger igjen, gjør han det på eget ansvar, sier rådmann Per Egil Pettersen i en kort kommentar til Dagbladet.no.

Dagbladet.no kjenner til at kommuneadministrasjonen mener at grunneierens betenkning er interessant, men at hvis de mener  reguleringsbestemmelsen ikke gjelder, bør de først avklare det og ikke provosere fram en løsning ved å gå inn og hugge. Etter det Dagbladet.no får opplyst, vil kommunen se på en slik handling som ulovlig og "uklok".

Fylkesmiljøvernsjef Ottar Krohn tviler på at det er riktig at reguleringsplanen er ugyldig.

- Jeg har ikke sett den juridiske betenkningen, men plan- og bygningsloven gir vidt grunnlag for å regulere til ulike formål. Jeg tviler på at det ikke er hjemmel for dette vernet i loven, sier Krohn til Dagbladet.no.

Det var grunneier selv som kom med forslaget til reguleringsplanen for tre år siden. Dette forslaget ble noe modifisert før det ble endelig godkjent av fylkeskommune og fylkesmann og vedtatt i kommunestyret. Grunneier klagde ikke på vedtaket den gang.

- En kan jo stille spørsmål om hvorfor dette med ugyldighet ikke kom opp den gang, sier fylkesmiljøvernsjefen.

Fylkesmiljøvernsjefen mener landskapet rundt Iddefjorden er et så spesielt kystlandskap at det har nasjonal interesse.

- Dette er et ganske spesielt landskap i Østfold, med mye bratte fjell. Mye av det er ganske intakt, og det bør bevares best mulig, sier Krohn.

Utsatte saken
I oktober vedtok planutvalget i Halden kommune å vurdere en reaksjon mot hogsten på Brattskott. I møte 25. november valgte utvalget å utsette saken for å få en juridisk vurdering. Utvalgets leder, Svein Olaussen viste blant annet til at saken har fått stor offentlig interesse. Kommunen kan velge å ikke reagere på hogsten, eller å politianmelde den.

Hogsten er allerede meldt til politiet av naturvernere.

Hogsten på Brattskott har skapt rabalder siden den startet tidligere i høst. Det omstridte området er delt i en del som er regulert til boliger og en del som er regulert til friluftsområde, spesialområde bevaring. Friluftsområdet består av opp til 300 år gamle gran- og furutrær som står på granittgrunn helt på pynten mot Iddefjorden, og er et yndet turområde for folk i Halden.

I forbindelse med oppstart av byggeprosjektet, lot grunneier entreprenøren hugge skog i både boligområdet og turområdet.

Tømmeroppkjøperen Glåmdal tre har fått miljøsertifikatet sitt suspendert av sertifiseringsorganet Nemko for å ha kjøpt og videresolgt tømmeret fra Brattskott. Glåmdal tre hevder de har klart å skille det lovlige fra det ulovlige tømmeret, men Nemko mener at dette ikke er mulig.

 VARSLER OPPSTART: Grunneiers advokat Ivar Jan Flø. Foto: Nina Hansen/ Dagbladet.
VARSLER OPPSTART: Grunneiers advokat Ivar Jan Flø. Foto: Nina Hansen/ Dagbladet. Vis mer