ANKER:  Staten anker Breivik dommen. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
ANKER: Staten anker Breivik dommen. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Staten anker Breivik-dommen

Ikke enig i at soningsforholdene bryter menneskerettighetene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Staten anker dommen i Oslo tingrett som ga Anders Behring Breivik medhold i at hans soningsforhold bryter menneskerettighetene.

Det opplyser Justis - og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Uenig i dommen
«Etter en gjennomgang av tingrettens dom i saken anlagt av Anders Behring Breivik mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), har departementet besluttet at dommen skal ankes», heter det i meldinga.

- Etter Regjeringsadvokatens faglige råd, og i samråd Kriminalomsorgsdirektoratet, har jeg i dag bedt Regjeringsadvokaten om å anke dommen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Justisdepartementet er dermed uenig i at Breiviks soningsforhold bryter menneskerettighetene, og skriver at de vil «anføre at den er uenig både i tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering».

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at Anders Anundsen sitter opptatt og foreløpig ikke har anledning til å kommentere anken ytterligere overfor Dagbladet.
Fikk delvis medhold Terrordømte Anders Behring Breivik (37) fikk delvis medhold i søksmålet han anla mot staten.

Breivik mente Norge brøt menneskerettighetene ved at han var utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengselet, i hht. Den europeiske menneskerettskonvensjons (EMKs) artikkel 3. Det var altså retten, ved dommer Helen Andenæs Sekulic, enig i.

Les hele dommen

Terroristen slapp å betale 330 937,50 kroner i saksomkostninger. Isteden fikk staten regningen.

Retten var derimot uenig i at han nektes retten til privatliv, i hht. EMKs artikkel 8. Dette går på brev-, besøks- og telefonkontrollen han er underlagt.

Breivik ønsket ikke å anke dommen.

- Legger ikke premissene Utøya-overlevende Bjørn Ihler (24) har hele tida uttrykt sin støtte til at også Breivik skal få prøvd saken sin, og var aktiv på Twitter dagen dommen staten nå anker falt. Der argumenterte han for sitt syn på behandlingen av Breivik: Dommen var en seier for rettsstaten.

«Det Breivik gjorde, var inhumant. Nettopp derfor er det så viktig å behandle ham humant. Han legger ikke premissene for hvordan vi behandler andre», skrev 24-åringen da.

Anken endrer ikke synet Ihler har på saken.

- Jeg tenker fortsatt at det var en grei dom. Dette viser bare at rettssystemet fungerer som det skal, saken går til enda en instans så får vi se hva utfallet blir, sier Ihler til Dagbladet.

- Ikke overraskende - Det var sannsynlig at staten kom til å anke, det var ikke overraskende. Retten har etter min oppfatning anvendt en riktig juridisk innfallsvinkel, og vurdert de riktige momentene, sier Thomas Horn, advokat og ekspert på menneskerettigheter til Dagbladet.

- Det blir nok viktig å finne ut av om retten har truffet viktig når det gjelder terskelen for hva som utgjør et menneskerettighetsbrudd. Retten har etter mitt syn påpekt en rekke kritikkverdige forhold, men spørsmålet er om de kritikkverdige forholdene er så alvorlige at de utgjør et menneskerettighetsbrudd, legger Horn til.

Ordknapp om hva de er uenige i - Departementet har besluttet at Oslo tingretts dom skal ankes. Det ankes fordi staten er uenig i rettsanvendelsen og bevisdømmelsen. Utover det er det ikke naturlig å gå inn på videre detaljer nå, sier advokaten som fører saken for staten, Marius Emberland.

Han ønsker ikke å svare på hvilke momenter i dommen staten er særlig uenig i. Han ønsket heller ikke å gå inn på hvilke forhold staten er uenige i Oslo tingrett med er kritikkverdige og hva som innebærer at det ikke er begått menneskerettighetsbrudd.

Dagbladet oppdaterer saken.