Oljeprisen har rast den siste tiden og har senket verdien på Equinor betraktelig. Her illustrert med Gina Krog-plattformen. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor.
Oljeprisen har rast den siste tiden og har senket verdien på Equinor betraktelig. Her illustrert med Gina Krog-plattformen. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor.Vis mer

Staten har tapt 200 milliarder

Oljeprisfallet har senket verdien av statens Equinor-aksjer med 72 milliarder kroner.

(Finansavisen.no): Onsdag hadde oljeprisen falt nær 21 dollar, 25 prosent, fra høstens topp tidlig i oktober. Dette gir et enormt fall også i statens samlede formue.

I august avviste utvalget ledet av professor og rektor Øystein Thøgersen forslaget fra Norges Bank om å fjerne energiaksjene fra Oljefondet. Norges Banks argument for et oljefritt Oljefond var at dette ville redusere statens samlede risiko knyttet til oljeprisen, skriver Finansavisen.

Thøgersen-utvalget sa seg i prinsippet enig i at et slikt grep ville redusert statens oljeprisrisiko, men mente at gevinsten ville være så liten mot det store tapet fra et varig oljeprisfall at det ikke ville være verdt det.

Equinor ned 13 %

Fra 3. oktober til i går er verdien av Equinor ned 13 prosent til 665 milliarder kroner, ifølge Finansavisen.

Staten eier 67 prosent direkte og 3,3 prosent gjennom Folketrygdfondet, og har følgelig hatt et verdifall på litt over 72 milliarder kroner.

Statens direkte eierskap i oljevirksomheten, SDØE, er verdt nær 50 prosent mer enn hele Equinor og omtrent det dobbelte av statens Equinor-aksjer. Rystad Energy verdsatte i sommer på vegne av Olje- og energidepartementet SDØE til 1.093 milliarder kroner, opp 35 prosent fra forrige verdsetting i 2016.

Avisen skriver at for SDØE isolert anslår Rystad Energy at et varig realprisfall på 20 dollar fatet gir et verdifall på 133 milliarder kroner, når også effekten av lavere oljepris på kronekursen er regnet inn.

Her inngår også antagelsen om at et slikt lavere prisbilde vil føre til at 12 prosent færre av de fremtidige funnene blir realisert.

Eneste stabile

Også Thøgersen-utvalget så på effekten av et oljeprisfall av omtrent samme skala som vi har sett i høst. Et varig prisfall på 20 prosent reduserer nåverdien av statens fremtidige oljeinntekter med 1.750 milliarder kroner.

Så langt er det bare den største delen av statens oljerelaterte formue som er nesten uendret, skriver avisen.

I starten av oktober var NBIM verdt 8.400 milliarder kroner og der ligger verdien fortsatt.

Andre økonominyheter:

Bitcoin stuper
Scatec Solar er et mulig oppkjøpsmål - spår videre kursoppgang