Staten kjemper for å slippe å måtte betale skadd Afghanistan-soldat

Ryggskadd under risikofylt militæroperasjon i bil. Staten anker erstatningsdom.

BILOPERASJON: Det var under en risikofylt militæroperasjon i en Toyota Landcruiser at den norske Afghanistan-soldaten pådro seg varige skader. Arkivfoto: Forsvaret/Scanpix
BILOPERASJON: Det var under en risikofylt militæroperasjon i en Toyota Landcruiser at den norske Afghanistan-soldaten pådro seg varige skader. Arkivfoto: Forsvaret/ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet.no): En norsk soldat pådro seg varig skade etter en risikofylt militær operasjon i bil i stor hastighet i Afghanistan, men blir nektet erstatning, skrev Dagbladet.no 14. november 2007.

Som alt norsk personell er han yrkesskadeforsikret gjennom Statens Pensjonskasse (SPK), men SPK avslo blankt den unge mannens krav.

Tidligere i år vant soldaten en knusende seier over Pensjonskassa i Oslo tingrett. Retten fastslo at SPK har erstatningsplikt for ryggskaden, og Pensjonskassa ble også dømt til å dekke saksomkostningene hans som beløp seg til 117.831 kroner.

Nå har SPK anket tingrettens dom.

- Jeg trodde ikke de skulle anke, men jeg forberedte meg mentalt på det. Denne kampen får vi bare ta, sier soldaten til Dagbladet.no.

- Feil rettsanvendelse
- Det har vært ubehagelig å måtte gå rettens vei for å få noe som jeg i rettferdighetens navn burde ha fått umiddelbart, uttalte soldaten etter tingrettens dom.

Han ønsker å være anonym, og ønsker heller ikke at ytterligere detaljer rundt skadehendelsen skal bli gjort offentlig.

SPK har søkt juridisk bistand fra Regjeringsadvokaten som i månedsskiftet leverte anke til Borgarting lagmannsrett.

Pensjonskassa anker saken fordi de mener tingretten har tuftet sin avgjørelse på feil jus.

- Vi mener at tingrettens rettsanvendelse er feil. Derfor er det viktig for oss at rettsforståelsen i denne saken ikke blir stående, sier juridisk direktør Rune H. Kristoffersen i SPK til Dagbladet.no.

- Risiko som faller utenfor
Pensjonskassa har hele tida hevdet at soldaten ikke har krav på erstatning fordi den militære operasjonen han pådro seg skaden i var «innenfor rammen av hans arbeid og man må kunne si at dette arbeidet innebærer en risiko for skade.» Videre anføres det at dette er en risiko som faller utenfor yrkesskadedekningen, fordi en skade som oppstår i en slik situasjon er «et resultat av den ordinære utførelse av arbeid.»

SPK framholder at soldaten ble skadd mens han utførte en operasjon han hadde utført en rekke ganger tidligere, og at det ikke inntraff noe spesielt som avviker fra hvordan den militære operasjonen ellers utføres.

- Dette er per definisjon en fraskrivelse av ansvar. Er du så dum at du drar i internasjonale operasjoner, må du ta støyten sjøl. Blir du skadd, får du ikke erstatning, uttalte den tidligere Afghanistan-soldaten til Dagbladet.no i november 2007.

I sin anke reiser Regjeringsadvokaten spørsmål om stridsøvelsen, som utløste soldatens skade, var klarert med hans overordnede.

- Dette er rett og slett tullete. Vi gjør selvfølgelig ingenting som ikke er klarert. Alt det der har vi på det tørre, sier han.

- Håper Pensjonskassa taper
Forhandlingsleder Ragnar Dahl i Befalets fellesorganisasjon (BFO) har nær kjennskap til saken. Den er én av flere saker BFO kjenner til hvor soldater er skadd i utenlandstjeneste og Pensjonskassa avslår yrkesskadeerstatning med samme begrunnelse.

- Jeg trodde Pensjonskassa skulle være oppegående nok til å ta et tap som et tap. I steden gjør de alt de kan for å slippe å betale erstatning. Anken i denne saken føyer seg til et handlingsmønster hos SPK som innebærer at folk som er ute i ulike operasjoner er utrolig dårlig forsikret, sier Ragnar Dahl til Dagbladet.no.

BFO venter på endelig dom i denne saken. Dahl mener den vil kunne bane vei for flere skadde soldater som er blitt nektet yrkesskadeerstatning hos SPK på samme grunnlag.

- Jeg er skuffet. At pensjonskassa anker, betyr at vi ennå ikke kan nyttegjøre oss tingrettsdommen i andre, liknende saker. Jeg håper inderlig Pensjonskassa taper i lagmannsretten, sier BFO-lederen.

Også i januar i år tapte Pensjonskassa en tilsvarende sak i retten. Mens hun tjenestegjorde som sersjant i Afghanistan, pådro Nina Bjørnevik (42) seg en ryggskade som Statens Pensjonskasse nektet å godkjenne som yrkesskade.