Staten kjøper ikke aksjer i Hydro nå

Staten har ingen konkrete planer om å kjøpe flere aksjer i Norsk Hydro, og før tilbudsperioden på Saga utløper den 18. juni vil det definitivt ikke bli foretatt noe kjøp.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nærings- og handelsdepartementet sendte tirsdag ut en pressemelding der statens forhold til Norsk Hydro blir avklart. Det skjedde etter at Oslo Børs hadde henvendt seg til departementet og påpekt at meldingene om statlige aksjekjøp kan påvirke kursen på Hydro-aksjen. I henvendelsen gir børsen uttrykk for at den må legge til grunn at staten i tilbudsperioden ikke kjøper aksjer i Hydro.

Departementet opplyser at ordlyden i næringskomiteens forslag til vedtak i Stortinget er slik: «Regjeringen gis fullmakt til å kjøpe aksjer i Norsk Hydro ASA opptil 51 prosent statlig eierandel på det tidspunkt regjeringen eventuelt finner det aktuelt.»

Departementet viser i pressemeldingen samtidig til at komiteens flertall finner det naturlig at staten gir avkall på aksjemajoriteten i Hydro.

Hvis næringskomiteens forslag blir vedtatt i Stortinget, vil departementet legge til grunn at fullmakten vil ha varighet over «noen år». Regjeringen vil fortløpende kunne vurdere behovet for å øke statens eierandel i Hydro, men det foreligger i dag ingen konkrete planer om slike aksjekjøp, opplyser departementet.

Komitéinnstillingen skal behandles den 17. juni i Stortinget.

(NTB)