RIKINGER SPARER STORT: Investorer finter seg bort fra millioner i formuesskatt. Det vil Skatteetaten til livs. Foto: Ben Harding / Shutterstock / NTB scanpix.
RIKINGER SPARER STORT: Investorer finter seg bort fra millioner i formuesskatt. Det vil Skatteetaten til livs. Foto: Ben Harding / Shutterstock / NTB scanpix.Vis mer

Staten til kamp mot lukrativt skattetriks

- Vi følger nøye med.

(Finansavisen): Skatteetaten går til kamp for å stoppe triksingen som har spart rike investorer for mange millioner i årlig formuesskatt, skriver Finansavisen.

- Skattemyndighetene har startet en offensiv der de griper tak i denne typen skattetilpasninger, sier én skatteadvokat til avisen.

- Jeg er ikke så begeistret for fremgangsmåten, sier en annen.

Tilbyr skattepakker

Opera-gründer Jon S. von Tetzchner har gjort skattefinten en rekke ganger, fortsetter Finansavisen, og viser til at flere store rådgivningsmiljøer fortsatt selger inn slike pakker til sine klienter.

Trikset er å utnytte skattelovens paragraf § 4-13 om at formuesverdien for aksjeselskaper stiftet året før skatteåret settes til 80 prosent av aksjenes pålydende og overkurs.

I eldre selskaper formuesbeskattes hele balansen.

- Man oppretter et aksjeselskap med en kapital på 30.000 kroner og fusjonerer sin tidligere konsernspiss inn i en datter av det nye selskapet. Da blir formuesverdien aksjekapitalen pluss en svært snever del av overkursen, sier en skatteadvokat til avisen.

- Vi følger nøye med

Problemet er ifølge Finansavisen at operasjonen kun får effekt for ett år av gangen. Dermed må nye selskaper etableres hvert år, noe flere har gjort.

- Dette er en problemstilling vi er kjent med og følger nøye med på – både operativt og på direktoratsnivå, sier seksjonssjef Astrid Tveter i Skatteetatens rettsavdeling.

Skatteadvokater avisen har vært i kontakt med, peker på at Skatt Vest har flere saker som berører disse tilfellene, men etaten vil ikke si noe om enkeltsaker eller antallet saker til behandling.

- Én gang er OK

Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad har tidligere uttalt til dn.no at det er OK å gjøre øvelsen én gang, men ikke år etter år.

At skattyter i sistnevnte tilfelle må forberede seg på en diskusjon om gjennomskjæring, bekrefter Skatteetaten i en e-post til Finansavisen.

- I den grad slike tilpasninger for eksempel i liten grad ivaretar forretningsmessig hensyn, kan det være grunnlag for å vurdere om den ulovfestede gjennomskjæringsregelen kommer til anvendelse slik at de skattemessige virkningene av slike tilpasninger nøytraliseres, heter det.

Andre økonominyheter:
Nå kan renteøkningen komme lenge før jul​
Spår Norwegian-konkurs - Kjos slår knallhardt tilbake