Staten tjener 250 millioner

Myndighetene har beregnet at de nye bidragsreglene vil gi økte skatteinntekter på 250 millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Med de nye reglene skal barnebidraget nå utbetales netto. Det betyr at mottaker ikke skal betale skatt av bidraget, mens den som betaler bidraget ikke lenger kan trekke det fra på skatten. I utgangspunktet skulle det bli hipp som happ for partene. Men de nye reglene tar ikke hensyn til at mottaker tidligere har fått et ekstra minstefradrag på inntekten.

4000 mindre

Eksempel med de gamle reglene: Bidragspliktig betaler 60000 kroner i året, etter 28 prosent skattefradrag blir det en nettokostnad på 43200 kroner. Mottaker får altså 60000 kroner. Først beregnes et minstefradrag på 24 prosent av bidraget, og resten skattes med 28 prosent. Nettoinntekten blir 47200. På grunn av skattereglene sitter mottaker netto igjen med mer enn det bidragspliktig betaler.

De nye reglene: Dersom bidragspliktige skal betale det samme som før, det vil si netto 43200 kroner, betyr det at mottaker får 4000 kroner mindre enn før på grunn av at minstefradraget på inntekten forsvinner.

Bidragsgjeld

Men også den bidragspliktige kan få en skatteskjerpelse: Mange av dem har i dag bidragsgjeld. Fra 1. oktober får de ikke lenger fradrag for gjelden på tross av at den ble opparbeidet under de gamle reglene.

«Det er anslått at en endring av skattereglene anvendt på gjeldende regler for bidragsfastsettelse, vil gi økte skatteinntekter på ca. 250 mill. kroner,» skriver departementet i Ot.prp. nr. 43.

Totalt vil staten spare 54- 74 millioner kroner i skatter/overføringer.

- Det er korrekt at de nye bidragsreglene kan gi en skatteskjerpelse for begge parter, på grunn av effekten av minstefradraget og at man ikke kan trekke fra bidragsgjelden, sier administrerende direktør Tore Fritsch i Skattebetalerforeningen.

- Det er et godt råd å gjøre opp bidragsgjelden, eller i det minste noe av den, før 1. oktober. Ellers går man glipp av 28 prosents rentefradrag på gjelden.

MER RETTFERDIG: Trygdedirektør Arild Sundberg og statsråd Laila Dåvøy synes de nye bidragsreglene er mer rettferdige enn de gamle. I går presenterte de regelverket på et seminar.