Staten vil vite alt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Staten vil samle alle personopplysninger i ett register hvis regjeringen følger anbefalingene fra konsulentselskapet Da Vinci Consulting, som har utredet spørsmålet for Nærings- og handelsdepartementet. Det vil gi en mer effektiv offentlig forvaltning og korrekt saksbehandling, heter det i utredningen.

Utredningen peker, ifølge Aftenposten, på at tjenesteproduksjon i dag hemmes av manglende samordning. Trygdeetat, rikstrygdeverk, skatteetat, sykehus, sosialkontor og næringsregistre har liten eller ingen oversikt over hva andre etater har av opplysninger om privatpersoner. Det har ført til at de ulike etatene har opprettet hver sine persondataregistre. Dette lyder naturligvis uhyre ineffektivt og kostbart.

Så moderniseringsminister Morten Andreas Meyer vil nok gjerne gå løs på dette. Han har jo ikke all verdens tid til å markere seg som sjef for langt bedre tider i staten. Det er unektelig praktisk å få oversikt over alle borgere i landet ved å trykke på én knott i stedet for mange forskjellige knotter.

Departementet bedyrer som ventet at hensynet til personvernet står sterkt når prosjektet skal vurderes videre. Men det er ikke alltid lett for en saksbehandler å stanse ved det man trenger for å utføre god saksbehandling. Det kan være fristende også å titte litt av ren nysgjerrighet. De kommunale servicekontorene, som ikke bare har døgnåpent, men som er slik bygd opp at én person i skranken skal håndtere alle slags henvendelser, vil selvsagt kunne yte raskere service om de får tilgang til alle data om oss. Men samtidig vil det bety en truende spredning av kunnskap om hver enkelt av oss.

Man kan selvsagt forebygge misbruk gjennom en ordning som registrerer hver enkelt saksbehandlers bruk av registeret. Men det er neppe noe patent middel mot misbruk. Dessuten er det fare for at et slikt register kan kommersialiseres. Vi ser jo en stadig utvidelse av samspillet mellom offentlig og privat sektor, begge har noe å selge som er nyttig for den andre. Alt i alt er det gode grunner til å være skeptisk til en slik samordning av persondata. Innsamlingen av informasjon vil dessuten ikke ta slutt med det man har i dag. Og det vil alltid være gode begrunnelser for å ta dem i bruk.