Statens spioner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Her i avisa har vi de siste ukene registrert at en av Økokrims høyeste tjenestemenn, førstestatsadvokat Morten Eriksen, i to kronikker ser ut til å ha store problemer med å ta inn over seg at viktige menneskerettskonvensjoner - som blant annet beskytter selv lovbrytere mot overgrep fra politiets side - nå er en del av norsk rett. Dette er skremmende nok. Men det gir grunn til dyp bekymring at denne tenkningen nå ser ut til å ha spredt seg til hans kolleger.
  • Når førstestatsadvokat Inger Marie Sunde på Økokrims hjemmeside tar til orde for at absolutt all aktivitet på Internett skal kunne knyttes til bestemte personer, loggføres i ett år og utleveres til politiet uten rettslig kjennelse, gir det grunn til å spørre om en antidemokratisk og sykelig subkultur har spredt seg i denne viktige påtaleenheten for økonomiske forbrytelser. Forslaget rammer nemlig ikke bare den som er i politiets søkelys. Det er i tillegg et grovt anslag mot lovlydige borgeres rett til å bruke Internett og andre elektroniske informasjons- og kommunikasjonskanaler uten å bli overvåket av staten.
  • Forslaget er i tillegg i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som gir enhver rett til «respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse». Sundes påstand om at overvåkingen likevel er tillatt fordi den «er nødvendig i et demokratisk samfunn for å forebygge kriminalitet», er helt uholdbar. Første halvår i år ble det anmeldt 160 tilfeller av datakriminalitet, et tall som langt fra kan rettferdiggjøre en total statlig kontroll med milliarder av bevegelser på nettet og via andre kanaler.
  • Vi ser at det har meldt seg bare én intern søker til stillingen som Økokrim-sjef etter Anstein Gjengedal. Med all den aktiviteten Økokrim nå bedriver for å overvåke oss så effektivt som mulig, vil vi foreslå for justisminister Hanne Harlem å hente inn en person utenfra for å sikre demokratisk kontroll med denne enheten. Noen må stoppe overvåkerne før de i det stille gjør samfunnet vårt til et uhyggelig og autoritært datadiktatur.