Statkraft får kjøpe Agder Energi

Statkraft får lov til å kjøpe 45,5 prosent av Agder Energi. Men da må de selge seg ut av to andre kraftselskaper først.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeids- og administrasjonsdepartementet omgjør dermed Konkurransetilsynets vedtak om å forby oppkjøpet.

Ett av vilkårene for ervervelsen er at Statkraft må selge seg ut av E-CO Vannkraft AS og Hedmark Energi AS (HEAS).

I tillegg må selskapet selge produksjonskapasitet tilsvarende 1 TWh og gi tilsynsmyndighetene økt innsyn i hvordan Statkraft agerer i markedet.

- Dette er en god løsning for alle parter. Statkraft får gjennomført sine industrielle intensjoner samtidig som konkurransen i Sør-Norge skjerpes, sier Victor D. Norman i en pressemelding.

- Fortsatt konkurranse

Når Statkraft må selge sin eierandel på 20 prosent i E-CO og 49 prosent i HEAS til en uavhengig tredjepart, blir det tre helt uavhengige betydelige aktører i tillegg til Statkraft i Sør-Norge. Nest etter Statkraft er E-CO i dag Norges største kraftprodusent. HEAS er i dag ett av selskapene i Statkraftalliansen.

Norman mener konkurransen på kraftmarkedet ikke vil bli svekket, selv om kraftmengden Statkraftalliansen har direkte kontroll over øker etter vedtaket. Han mener dette mer enn oppveies ved at kraftmengden Statkraft har innsyn i og kontroll over vil gå merkbart ned.

- Vilkårene innebærer at vi får flere reelt uavhengige aktører i det sør-norske kraftmarkedet, sier Norman.

Sa nei

Det var Konkurransetilsynet som i mars i år forbød Statkraft å gjennomføre ervervet av 45,5 prosent av aksjene i Agder Energi.

Konkurransetilsynet begrunnet sitt nei med frykt for at aksjekjøpet ville føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i engrosmarkedet for kraft, samt fare for økte strømpriser for forbrukerne.

Statkraft klaget vedtaket inn for Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og klagesaken har vært til behandling siden i sommer.

Norman uttrykte først skepsis til oppkjøpet ved å be Statkraft komme med nye tiltak som kunne sikre konkurransen etter ervervelsen av aksjeposten i Agder Energi.

Både Normans partikollega, næringsminister Ansgar Gabrielsen, og olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF.) har derimot ivret for å tillate kjøpet.

Ingen kommentar fra Statkraft

Agder Energi AS sier i en pressemelding at de er fornøyd med avtalen. Avtalen betyr at Sørlandets kompetansefond og 19 kommuner nå får selge aksjene de sitter på i selskapet.

Statkraft vil derimot ikke kommentere mandagens avgjørelse i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

- Vi har styremøte tirsdag. Før det vil vi ikke kommentere noen ting, sier informasjonsdirektør Trond Rostad til NTB.

Saken skal legges fram for styret i Statkraft og for eierne i Agder Energi for endelig godkjenning.

(NTB)