Statlig kirkeskole

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Mange har vært usikre på hva som er kulturminister Valgerd Svarstad Hauglands kulturpolitiske visjon. Hva som er kirkeminister Valgerd Svarstad Hauglands kirkelige visjon, er imidlertid ikke til å ta feil av. I gårsdagens Dagbladet ble hennes store plan for en rekristning av det norske folk presentert: Hun vil bruke minst 250 millioner kroner på et nytt opplegg for dåpsopplæring. Alle døpte barn skal få et tilbud om 315 timers opplæring i kristne verdier. Det skal bli en 18 års systematisk kirkeskole fra dåp til myndighetsalder. 1200 dåpsopplærere skal ansettes over hele landet.
  • Det er ennå ikke bestemt hvor opplæringen skal skje. Kirken selv vil åpenbart inn i skolen, men siden grunnskoleloven av 1969 har det vært fastslått at det er kirken som skal gi døpte barn dåpsopplæring, ikke skolen, som gjennom århundrene har hatt dette som hovedoppgave. Bestemmelsen av 1969 er en naturlig følge av sekulariseringen og det økende mangfoldet av trosforhold i vårt land. Da er det ganske fantastisk om Kristelig Folkeparti ved hjelp av den sittende regjeringen skulle greie å snikinnføre dåpsopplæringen via skolefritidsordningen. Det er kanskje ikke så rart at Vårt Land kaller hele reformen «det avgjørende kirkeslaget».
  • Det er selvsagt et dilemma ved statskirkesystemet at 80 prosent av alle barn blir døpt, men at svært få benytter kirken aktivt seinere i livet annet enn som seremonimester. At en kirke vil gjøre noe med dette, finner vi også forståelig. Men det er bare åtte prosent av foreldrene som ønsker å gi sine barn en bedre kristen oppdragelse. Hele 52 prosent sier at de slett ikke ønsker en slik hjelp. Det er med andre ord en reform for et lite mindretall vi her skal bruke store felles ressurser på. Det likner et tiltak for å stramme opp rekkene i Kristelig Folkeparti.
  • Saken er et godt eksempel på hvor riktig det er å avskaffe statskirken snarest mulig. Da kan en fri kirke selvsagt bruke så mye penger den ønsker på dåpsopplæring. Men noen statlig politikk for å gjøre det norske folk til et kristent folk vil vi ikke ha.