Statlig tilskudd til sprøytebuss fjernes trolig

- Det statlige tilskuddet til Sprøytebussen i Oslo blir redusert i årene framover og vil sannsynligvis falle bort fra år 2001, sier fagsjef i Statens helsetilsyn, Andreas Skulberg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi har fått klare signaler fra sentralt hold i Oslo kommune om at de vil ta det ansvaret kommunen har ifølge Smittevernloven, og sørge for at sprøytebuss-tilbudet til de narkomane blir opprettholdt på en forsvarlig måte, sier Skulberg.

Økt etterspørsel etter gratis engangssprøyter blant narkomane i Oslo og ledsagende budsjettoverskridelser har ført til at åpningstidene for Sprøytebussen nå blir halvert og at narkomane får utdelt færre sprøyter enn før.

Statens helsetilsyn har siden opprettelsen av ordningen med sprøytebuss i Oslo på slutten av 1980-årene vært med på å dekke utgiftene for å få ordningen på skinnene.

Bevilgning klar

Helsetilsynets andel av årets bevilgning er nå klar. Den er på ca 1,4 - 1,5 millioner kroner og på størrelse med fjorårets bevilgning, opplyser Skulberg. Med en tilsvarende bevilgning fra kommunen står det om lag 2,8 millioner kroner til rådighet for Sprøytebussen i år. Det er dette budsjettbeløpet som er i ferd med å overskrides og som har ført til innskrenkinger i bussens virksomhet.

Tidligere har kommunen og Helsetilsynet betalt hver sin halvpart av utgiftene til Spøytebussen i Oslo.

- I utgangspunktet skal Oslo kommune dekke alle utgiftene. Vi har også gjort det klart overfor kommunen at vi ikke kommer til å dekke 50 prosent av utgiftene slik det har vært vanlig tidligere. Tilskuddene til hiv-bekjempelse over statsbudsjettet er betydelig redusert de siste årene, og Oslo kommune må i større grad ta det ansvaret de har etter loven, sier Skulberg.

Vellykket tiltak

Seksjonsleder Anne Karlsen ved økonomiavdelingen på Ullevål sykehus sa fredag at Helsetilsynets andel av bevilgningen ikke var klar. Det er det kommunale Ullevål sykehus som har ansvaret for Sprøytebussen i Oslo, mens den praktiske gjennomføringen av ordningen er tillagt Olafiaklinikken i Oslo.

(NTB)