OLJE: Konsernsjef i Statoil, Helge Lund, la frem kvartalstall for 2. kvartal 2014 som var litt bedre og litt dårligere enn ventet. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
OLJE: Konsernsjef i Statoil, Helge Lund, la frem kvartalstall for 2. kvartal 2014 som var litt bedre og litt dårligere enn ventet. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Statoil bedre på bunnlinjen

Statoil har lagt frem regnskapstall for 2. kvartal som var bedre på bunnlinjen, men som skuffet på driftsinntekter og på driften.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Statoil melder om et resultat etter skatt på 12.000 millioner kroner i 2. kvartal 2013, mot 4.300 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge Reuters var det i snitt ventet et resultat på 11.515 millioner kroner og et justert resultat på 10.807 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 3,75 kroner, mot 1,38 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 3,63 kroner per aksje og et justert resultat pr. aksje på 3,39 kroner.

- Kontantstrøm fra drift før skatt er 118 milliarder kroner hittil i år, og vi har en solid finansiell posisjon. Vi vil utbetale et utbytte på 1,80 kroner per aksje for kvartalet, i tråd med vår prioritering av utbytte til våre aksjonærer, sier konsernsjef Helge Lund.

Resultatet før skatt ble 33.200 millioner kroner, sammenlignet med 27.400 millioner kroner året før.

Effektiv skattesats på justert driftsresultat var 69,3 prosent, sammenlignet med en effektiv skattesats på justert driftsresultat på 70,3 prosent i andre kvartal 2013.

Nedgangen i skattesats skyldtes hovedsakelig relativt lavere justert driftsresultat fra norsk sokkel i andre kvartal 2014. Inntekter fra norsk sokkel er gjenstand for en skattesats som er høyere enn den gjennomsnittlige skattesatsen, fremgård et av kvartalsrapporten.

Statoil faller 2,5 prosent på Oslo Børs og børsverdien kappes med 15 milliarder kroner.

Svakere på driften Driftsresultatet (EBIT) ble 32.000 millioner kroner, ned 2,3 milliarder kroner fra 34.300 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ifølge Reuters i snitt ventet et resultat på 38.624 millioner kroner.

Justert driftsresultat var 32,3 milliarder kroner, ned 15 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Nettojusteringen på 0,3 milliarder kroner er hovedsakelig knyttet til gevinster og nedskrivninger. Selskapet bokførte en gevinst i andre kvartal på 3,6 milliarder kroner fra nedsalg i Shah Deniz og South Caucasus-rørledningen. Gevinsten ble motvirket av nedskrivninger på 4,3 milliarder kroner i den landbaserte virksomheten i USA, hovedsakelig knyttet til vedvarende lokale prisforskjeller.

Justert driftsresultat etter skatt var 9,9 milliarder kroner, sammenlignet med 11,3 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Statoils justerte driftsresultat fra oppstrømsvirksomhet i Norge gikk ned fra 31,5 milliarder kroner til 24,1 milliarder kroner. Inntjeningen fra oppstrømsvirksomhet utenfor Norge økte til 6,3 milliarder kroner fra 5,9 milliarder kroner, mens inntjening fra midtstrømsaktiviteten økte til 2,4 milliarder kroner fra 0,8 milliarder kroner.

- Vi fortsetter arbeidet med å redusere kostnader og forbedre kapitaleffektiviteten. I kvartalet kunngjorde vi et potensial for å redusere bemanningen med mellom 1100 og 1400 stillinger. Staber og fellestjenester er allerede redusert med omkring 1000 stillinger. Vi har også opprettet seks prosjekter med fokus på teknisk effektivitet som vil få stor innvirkning på tvers i selskapet, og første bølge av prosjekter gjennomføres nå. Vi er i rute, og vil gi en oppdatert status i forbindelse med rapporteringen av årsresultatene, sier Lund.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 18,1 milliarder kroner, en økning på 9,9 milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal 2013. Lavere skattebetalinger var hovedårsaken til økningen.

Mer om hva som var ventet

- Statoil leverte solid drift i kvartalet, med fortsatt høy produksjonsregularitet på norsk sokkel og prosjektgjennomføring i henhold til plan. Vi har utsatt gassproduksjon for å skape økt verdi, men er i rute for å levere på våre produksjonsprognoser for 2014. Kvartalsresultatet ble påvirket av salg av eiendeler, sesongeffekter, og lavere gasspriser. Resultatet for første halvår var på om lag samme nivå som i tilsvarende periode i fjor, sier Statoils konsernsjef Helge Lund, i børsmeldingen.

Dårligere på topplinjen Driftsinntektene beløp seg til 142.600 millioner kroner, sammenlignet med 148.300 millioner kroner i 2. kvartal 2012. Analytikernes forventninger til justerte driftsinntekter lå her på 152.919 millioner kroner.

Samlet egenproduksjon av væske og gass gikk ned med 9 prosent til 1,799 millioner foe per dag i andre kvartal. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig lavere eierandeler etter nedsalg og redetermineringer, forventet naturlig nedgang på modne felt, lavere gassuttak og høyere vedlikeholdsaktivitet på norsk sokkel. Oppstart og opptrapping av produksjonen på forskjellige felt motvirket delvis nedgangen.

Samlet bokført produksjon av væsker og gass gikk ned med 7 prosent til 1,588 millioner foe per dag, påvirket av ovennevnte nedgang i egenproduksjon og en lavere negativ effekt av produksjonsdelingsavtaler (PSA). PSA-effekten var 169 tusen foe per dag, sammenlignet med 182 tusen foe per dag i andre kvartal 2013.

Her er rapporten og presentasjonen.

Viktige hendelser siden første kvartal 2014 * Dypvannsfeltet CLOV utenfor kysten av Angola kom i produksjon i henhold til opprinnelig prosjektplan.
* Johan Sverdrup-utbyggingen: nye steg tatt ved tildeling av intensjonsavtaler for to stålunderstell.
* Utenfor kysten av Tanzania gjorde Statoil et funn med stort potensial i Piri-brønnen, verdens største gassfunn hittil
* Statoil og PTTEP fullførte avtalen om omfordeling av eiendeler i kanadisk oljesand.
* Nedsalgene i Shah Deniz-feltet og South Caucasus-rørledning ble fullført.
* Statoil åpnet sitt nye forskningssenter for økt oljeutvinning på Rotvoll i Trondheim.
* Porteføljejusteringer i blokk 15/06, 38 og 39 utenfor kysten av Angola.* Statoil og Statkraft tok investeringsbeslutning for havvindsparken Dudgeon i Storbritannia.

Fremtidsutsikter • Organiske investeringer for 2014 (eksklusiv oppkjøp, finansielle leieavtaler og andre investeringer med betydelig forskjellig kontantstrømmønster), anslås til omlag 20 milliarder USD. • Statoil vil fortsette utviklingen av den store porteføljen av leteandeler og forventer å ferdigstille omkring 50 brønner i 2014. Samlet aktivitetsnivå for letevirksomheten vil ligge på rundt 3,5 milliarder USD, eksklusiv signaturbonuser.
• Statoil fokuserer på verdiskapning, og avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital ( ROACE) ventes å ligge stabilt på samme nivå som i 2013, basert på en oljepris på 100 USD per fat (2013-pris).
• Vår ambisjon er at produksjonsenhetskostnaden skal ligge i øvre kvartil blant sammenlignbare selskaper.
• Det ventes at den organiske produksjonsveksten vil komme fra nye prosjekter i perioden fra 2013 til 2016, og gi en vekstrate (compound annual growth rate, CAGR) på rundt 3 % fra et 2013-nivå som er rebasert for avhendelser og redeterminering.
• Utviklingen i egenproduksjonen i 2014 forventes å gi en vekstrate (CAGR) på rundt 2 % fra et 2013-nivå som er rebasert for avhendelser og redetermineringer.
• Planlagt vedlikeholdsaktivitet forventes å redusere produksjonen med rundt 60 tusen foe per dag i tredje kvartal 2014, hvorav størstedelen er planlagt på norsk sokkel og rundt halvparten er væsker. Til sammen er det ventet at vedlikeholdet vil redusere egenproduksjonen med rundt 50 tusen foe per dag for året 2014, hvorav det meste er væsker.
• Indikativ PSA-effekt (produksjonsdelingsavtaler) og produksjonsavgifter i USA anslås til rundt 200 tusen foe per dag i 2014 basert på en oljepris på 110 USD per fat.
• Utsatt gassproduksjon som følge av verdioptimalisering, gassuttak, tidspunkt for når ny kapasitet settes i drift samt driftsregularitet, utgjør de viktigste risikoelementene knyttet til produksjonsprognosen.
• Ovennevnte informasjon om framtidige forhold er basert på nåværende oppfatninger om framtidige hendelser, og er i sin natur gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet, ettersom den gjelder begivenheter og avhenger av forhold som ligger fram i tid. Se kapitlet Forward-Looking Statements i selskapets fullstendige kvartalsrapport.