Statoil børsnoteres - staten beholder to tredeler

Regjeringen Stoltenberg foreslår å delprivatisere inntil en tredel av Statoil og selge 20 prosent av statens andeler i SDØE - Statens direkte økonomiske engasjement.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-Formålet med regjeringens forslag om å privatisere Statoil og å selge SDØE-andeler er å sikre en enda bedre forvaltning av olje- og gassforekomstene i Norge, sa statsminister Jens Stoltenberg. Stoltenberg påpekte at oljen og gassen tilhører hele det norske samfunnet, og at forekomstene skal forvaltes til beste for nålevende og kommende generasjoner. Han fremhevet videre at Statoil vil bli styrket av privatiseringen fordi selskapet får muligheter til å hente inn ny kapital. - Statoil vil kunne hevde seg bedre internasjonalt, uttalte Stoltenberg da regjeringen la fram stortingsproposisjonen om eierskap i Statoil og framtidig forvaltning av SDØE - Statens direkte økonomiske engasjement. Stoltenberg og olje- og energiminister Olav Akselsen la fram planene på en pressekonferanse i Oslo torsdag ettermiddag.

Regjeringen foreslår at det ved børsnoteringen av statsoljeselskapet i første omgang tas inn nye eiere tilsvarende 10-25 prosent av selskapets verdi. Det vil skje ved utstedelse av nye aksjer i morselskapet.

  • Om lag 15 prosent av SDØE-andelene skal selges til Statoil og 5 prosent skal selges til Norsk Hydro og andre selskaper.
  • Staten beholder 80 prosent av SDØE-andelene.
  • Det foreslås opprettet et statsaksjeselskap som skal forvalte SDØE-porteføljen i utvinningstillatelser, rørledninger og landanlegg som staten beholder.

Regjeringen ønsker bred enighet om oljepolitikken i Stortinget, og det kommer den til å få. Bare Senterpartiet og SV går imot delprivatiseringen og salget av SDØE-andeler. (NTB)

SDØE for Dummies

FORNØYDE: Stasminister Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Olav Akselsen la i ettermiddag fram planene om forvaltningen av SDØE i fremtiden.Foto: OLE C.H. THOMASSEN
FORNØYDE: Stasminister Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Olav Akselsen la i ettermiddag fram planene om forvaltningen av SDØE i fremtiden.Foto: OLE C.H. THOMASSEN Vis mer
FORNØYDE: Stasminister Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Olav Akselsen la i ettermiddag fram planene om forvaltningen av SDØE i fremtiden.Foto: OLE C.H. THOMASSEN