Statoil-bua?

92-årige Haakon Lie og 86-årige Finn Lied er gått i en opprørsallianse med 30-årige AUF-leder Anniken Huitfeldt og 31-årige Trond Jensrud som er partisekretær i Oslo. Et slikt opprør mot partiledelsen ville Haakon Lie ha slått ned uten nåde i sin tid som partisekretær. Og jo bedre opprørerne lykkes med å gjøre Statoil til oljebransjens Brustad-bu, jo bedre blir argumentene mot det statlige eierskapet som opprørerne sier de forsvarer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sentralstyrets vedtak om å stoppe regjeringen i å legge fram sitt forslag til ny organisering av Olje-Norge, men vente til landsmøtet i november fatter et vedtak, har skapt en uoversiktlig og turbulent situasjon. Statoil holdes tilbake på sidelinja, mens den internasjonale oljevirksomheten selskapet er en del av, går gjennom en omfattende strukturendring.

  • Opprøret som Finn Lied lyktes med, var rettet mot vedtaket partiets landsstyre fattet i februar. Opprørerne vil ikke respektere dette vedtaket, fordi møtet ble preget av at Thorbjørn Jagland utpekte Jens Stoltenberg til statsministerkandidat. Når Finn Lied kaller triumfen i sentralstyret «en seier for demokratiet», er det aksjonsdemokratiet, som Haakon Lie en gang forbannet, han bejubler.
  • Før regjeringsskiftet regnet Jens Stoltenberg med å behandle Statoil-saken kontrollert i energikomiteen med høringer og alliansebygging på Stortinget. Nå er det blitt den saken han ikke kan tape på landsmøtet, fordi den handler om både Statoils framtidige muligheter og Arbeiderpartiets kurs. Går landsmøtet imot å delprivatisere Statoil, oppstår det en situasjon som Kjell Magne Bondevik allerede har sagt han vil utnytte. Straks oljemeldingen kommer til Stortinget, har opposisjonen alle muligheter til å fremme sine egne forslag. Hva gjør for eksempel regjeringen dersom stortingsflertallet foreslår en delprivatisering som Ap-landsmøtet har stemt ned? Går han av, eller blir han sittende for å administrere stortingsflertallets politikk som han er for, men partiet imot? Og hva skal han si i valgkampen?
  • Den norske sokkelen er blitt en såkalt «moden» oljeprovins, der det nå står igjen mindre utbygginger, fortsatt utvinning og vedlikehold. Den norske oljeindustrien må bygges kraftig ned om den ikke får muligheter i et større marked enn dette. Stoltenberg tror på tidligere Statoil-sjef Harald Norvik og de andre som er kommet til at Statoil og norsk oljeindustri vil tørke inn sammen med norsk sokkel dersom selskapet ikke får tilbake noe av den størrelsen som Willoch-regjeringen avskar i 1984, og samtidig får muligheter til å gå inn i forpliktende kapitalallianser internasjonalt.
  • Finn Lied er motstander av denne løsningen, og vil beholde Statoil som et rent statlig selskap. Trond Jensrud i Oslo-partiet har brukt et nettverk i partiet som kan minne om EU-motstandernes, til å støtte Lied og hans mobiliserte veteraner. Resultatet likner motstanden mot oppløsning av NRK-monopolet på åttitallet, der kretser i partiet trodde på fortsatt statlig regulering av folks seer- og lyttervaner, og brakte partiet solid på etterskudd i samfunnsutviklingen.
  • Oslo-partiet står sentralt i kampen mot Stoltenbergs ideer om det nye Olje-Norge. Det er godt kjent at sentrale deler av Oslo-partiet har sterke forbindelser til Kommuneforbundet, som under Jan Davidsens ledelse er skeptisk til den kurs som Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg staker ut for partiet, særlig når offentlige tjenester skal legges om. Men avtroppende LO-leder Yngve Hågensen, som ble kastet fra Statoils styre av Anne Enger Lahnstein, støtter Stoltenberg. Det samme gjør Fellesforbundets Kjell Bjørndalen, som sitter i Statoils bedriftsforsamling, selv om forbundets landsmøte har gått imot privatisering.
  • Stoltenberg og Jagland vinner bare dragkampen på landsmøtet dersom de klarer å mobilisere fagbevegelse og parti bak den forståelse Stoltenberg så vidt tok med i sine kommentarer etter nederlaget på mandag: at det handler om arbeidsplasser, og at en ny organisering av Olje-Norge avgjør om Norge i framtida skal ha både arvesølv og en stor oljeindustri.