-  Statoil har gigantplan

Statoil vil satse milliarder på en storstilt gasskraftutbygging på Vestlandet. Sentrale oljepolitikere tror det ligger en enda større plan bak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  Statoil kjenner den politiske dagsordenen. Konsernets ledelse vet at Stortingets flertall ikke lenger lar seg begeistre av forurensende gasskraftverk. Derfor er konsernet ute etter noe mer enn bare å bygge gasskraftverk, sier SVs miljøpolitiske talsmann Hallgeir Langeland til Dagbladet.

Han tror det ligger en enda større plan bak Statoils prosjekt. Det tror også Høyres energipolitiske talsmann, Leif Frode Onarheim.

-  Høyre er positiv til større kraftproduksjon, men Sem-erklæringen åpner ikke for å innvilge slike søknader. Derfor vil jeg tro Statoils planer må sees i et større perspektiv, sier Onarheim.

Og fra sentralt regjeringshold får Dagbladet opplyst at det overhodet ikke er aktuelt å innvilge søknaden fra Statoil. Bakgrunnen er at Kjell Magne Bondevik slår fast at miljøprinsippet i Sem-erklæringen vil styre regjeringens holdning.

Trykkstøtte

Statoil kan ha en annen agenda.

-  Ved å deponere CO{-2}, og å bruke den som trykkstøtte for å få opp enda mer olje, vil man kunne pumpe opp så mye mer olje fra for eksempel Gullfaksfeltet at det representerer en merverdi på 50 milliarder kroner, sier Langeland.

Men Statoil vil ikke ha merkostnadene for å tilrettelegge for CO{-2}-deponering alene.

Vil ha spleiselag

-  Det er store potensialer ved å bruke CO{-2} som trykkstøtte. CO{-2} fra store gasskraftverk kan brukes til dette, sier Onarheim.

Statoil kan på et seinere tidspunkt for eksempel selge inn ideen om at de økte CO{-2}-utslippene gasskraftverkene representerer, pumpes ut til norsk sokkel. På den måten drar selskapet inn penger samtidig som utslippene på land reduseres kraftig. Men siden kostnadene er så store, vil de at staten skal spleise på utgiftene. En slik løsning fører også til at Statoil kan bruke CO{-2} fra flere kilder, både i Norge og i utlandet.

STORT GASSKRAFTVERK: Her på Mongstad-raffineriet i Hordaland vil Statoil bygge et stort gasskraftverk med en årlig elektrisitetsproduksjon på 2,2 TWh.