Statoil på børs neste år

Regjeringen legger opp til at Statoil skal børsnoteres og åpnes for private investorer i løpet av neste år, slik at staten blir sittende med minst to tredeler av eierskapet i selskapet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Før børsnoteringen skal staten selge 20 prosent av sine eierandeler i Statens direkte økonomiske engasjement på norsk sokkel (SDØE). Regjeringen legger opp til at Statoil skal få kjøpe 15 prosent av SDØE-andelene, mens Norsk Hydro og andre selskaper vil få adgang til å kjøpe de resterende 5 prosentene.

Før børsnoteringen skal det opprettes et eget selskap som skal forvalte SDØE-andelene til staten, en oppgave som inntil nå er blitt besørget av Statoil.

Statsminister Jens Stoltenberg peker på at det er endringer i markeds- og konkurranseforholdene i olje- og gassindustrien som gjør det nødvendig å foreta de foreslåtte omorganiseringene av den statlige olje- og gassvirksomheten i Norge. Men det overordnede målet for regjeringens olje- og gasspolitikk er at en størst mulig andel av verdiskapingen fra olje- og gassvirksomheten skal tilfalle fellesskapet.

Ved børsnoteringen av Statoil tas det i første omgang sikte på å få inn nye eiere som tilsvarer 10-25 prosent av selskapets verdi. Dette vil først og fremst skje ved at man utsteder nye aksjer i morselskapet Den norske stats oljeselskap a.s. sammen med at deler av statens aksjer selges til norske og utenlandske investorer.

(NTB)