Statoil på børs

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Norge har bare hatt en oljepolitikk i drøye tretti år. Fellestrekket har vært at den har bygd på brede kompromisser i Stortinget. Statsminister Jens Stoltenberg sa i går at regjeringens forslag til delprivatisering og omorganisering av oljevirksomheten er et godt grunnlag for et nytt slikt kompromiss i Stortinget.
  • Det vil vise seg. Foreløpig er bare Kristelig Folkeparti og Venstre åpenbare forlikskamerater. Høyre kan også tenkes å slutte seg til etter noen runder, mens Senterpartiet foreløpig har vedtak som går imot regjeringens hovedforslag. Dersom denne oljepolitiske reformen skal være like robust som den oljepolitikken vi har hatt til nå, bør regjeringen klare å få tilslutning fra begge disse partiene til det endelige opplegget.
  • Statsminister Jens Stoltenberg begrunner forslagene med behovet for å sikre norsk oljevirksomhet på bred basis en styrket plattform for ekspansjon i nyåpnede områder for oljevirksomhet, og for å sikre muligheter i markedet for norsk oljeteknologi. Samlet skal dette gi en bedre forvaltning av fellesformuen i en virksomhet som gjennomgår store endringer.
  • Regjeringens forslag er et fornuftig kompromiss som ligger langt fra de mest vidtgående privatiseringsforslagene. Bare mellom 10 og 25 prosent av Statoil i første omgang, med et tak på 33 prosent. Men opplegget innebærer børsintroduksjon. Det er et godt tegn at også dette elementet har oppnådd enstemmighet i Arbeiderpartiets sentralstyre, og bred tilslutning i stortingsgruppa. Kompromisset fra Arbeiderpartiets landsmøte ser altså ut til å holde.
  • Finansdepartementet har begrenset salget av statens direkte eierandeler til 20 prosent. Statoil får ikke kjøpe fullt så mye som selskapet ønsket. Norsk Hydro får kjøpe svært mye mindre enn det selskapet hadde håpet, og har foreløpig mislyktes i å avverge at Statoil får vokse vesentlig mer enn Hydro. Dette forholdet forsterkes ved at regjeringen foreslår at Statoil får beholde den markedsmakten som ligger i at selskapet er selger av all statens olje og gass.