Statoil skal bli større

Jens Stoltenberg har, mot et mindre antall stemmer, fått Ap's landsstyre med på retningslinjer som skal styrke Statoils muligheter til å vokse internasjonalt i en tid da oljeaktiviteten flater ut i Nordsjøen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Mens regjeringen nøler, tar den nyutnevnte frontfiguren i Ap, Jens Stoltenberg, styring i oljepolitikken. Han har, mot et mindre antall stemmer, fått Ap's landsstyre med på retningslinjer som skal styrke Statoils muligheter til å vokse internasjonalt i en tid da oljeaktiviteten flater ut i Nordsjøen. Det skal skje ved at Statoil får overført SDØE-andeler eller gjennom økt egenkapital. Ap ønsker at Statoil får anledning til å inngå allianser med andre selskaper, ikke minst for å få markedsadgang.
  • I en slik sammenheng åpner Ap's landsstyre for «å vurdere at andre får medeierskap til Statoil». Forutsetningen er at selskapet fortsatt er statskontrollert med minst to tredjedeler norsk statlig eierskap. Partiet har bevisst unngått å bruke ordet «delprivatisering» i uttalelsen, selv om det er realiteten. Mange fylkesledere, en av Statoils grunnleggere, Finn Lied, og partiveteran Thorbjørn Berntsen har gått mot delprivatisering av Statoil.
  • Ap presiserer imidlertid at formålet med de nye retningslinjene er å øke verdiskapningen til beste for fellesskapet. Olje- og gassressursene skal, ifølge partiledelsen, omsettes til velferd. Partiet fastslår utvetydig at olje- og gassressursene er folkets eiendom og at staten fortsatt skal være grunneier til alle ressursene og at de må forvaltes slik at de kommer hele folket til gode. Endringer i statens deltakelse kan bare aksepteres dersom dette gir økt verdiskapning til fellesskapet, heter det i uttalelsen.
  • Retningslinjene består foreløpig av tre tekstavsnitt på et hvitt ark. Mange detaljspørsmål gjenstår. Men vi ser konturene av en drøm. En norsk oljevariant av Nokia, som vil ut og erobre verdensmarkedet. Slike tokt skjer selvsagt ikke uten betydelig risiko. Alternativet, slik Ap ser det, er å avvikle Statoil og SDØE i takt med nedtrappingen av aktiviteten på norsk sokkel. Uansett hva regjeringen legger fram i sin oljemelding i vår, vil dette danne rammen i den framtidige olje- og gasspolitikken. Innenfor den vil fellesskapets interesser etter alt å dømme være godt nok sikret.