Statsadvokat brøt menneskerettene

Statsadvokaten brøt menneskerettighetene, og dermed fikk den kriminelle (42) nesten halvert fengselsstraffen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er Høyesteretts konklusjon, etter at en straffesak støvet ned i hele 15 måneder på et kontor hos statsadvokatene i Oslo.

Bare en glipp?

Retten bruker ordet «graverende» om saksbehandlingen, eller mangel på saksbehandling, hos statsadvokaten. -  Jeg kan uten videre konstatere at en liggetid på om lag 15 måneder hos statsadvokaten, uten at noe er gjort med saken, innebærer en krenkelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), som gir «krav på rettergang innen timelig tid», slår førstevoterende Georg Fr. Rieber-Mohn fast.

I Oslo tingrett ble 42-åringen dømt til to års fengsel for blant annet narkotikaforbrytelse. I lagmannsretten ble straffen nedsatt til ett år, mens Høyesterett igjen reduserte oppholdet bak murene til sju måneder minus de 52 dagene 42-åringen har sittet i varetekt.

Narkotikaforbrytelsen skjedde sommeren 2002. Mannen ble dømt i Oslo tingrett 12. juni 2003. Dommen i lagmannsretten ble avsagt 18. mars 2004. Forsvarerens støtteskriv til anken til Høyesterett er datert 16. april samme år.

Først 25. juli i år sendte statsadvokaten saken til riksadvokaten, og beklaget at den «ved en feil» var blitt liggende uakseptabelt lenge. Tre dager etter ble den oversendt fra riksadvokaten til Høyesterett. Riksadvokaten beklaget sterkt overfor Høyesterett.

Ba om samfunnsstraff

Forsvarer Harald Stabell argumenterte for at klienten skulle idømmes samfunnsstraff. Dette ville imidlertid ikke Høyesterett være med på.

-  Tidsbruken er så vidt graverende at det bør skje en vesentlig nedsettelse av straffen. Jeg kan imidlertid ikke følge forsvarerens argumentasjon om samfunnsstraff. Det foreligger ingen rehabiliteringshensyn i saken, skriver dommerne.

FIKK MEDHOLD: Advokat Harald Stabell fikk halvert straffen for sin klient, fordi statsadvokaten hadde brutt menneskerettighetene