Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden avbrøt statsadvokat Lars Erik Alfheims utspørring av Gjermund Cappelen i retten onsdag.

Under utspørringen er omfattende tidslinjer gjennom flere år et viktig dokument aktørene i retten bruker.

Elden mener statsadvokaten konkluderer ut fra tidslinjene hva som har skjedd, selv om Cappelen sier han ikke husker konkret hva som skjedde eller kan bekrefte.

- Tidslinjene kommer med konklusjon. Gjennomgående blir tidslinja fasit i stedet for hva han forklarte seg om, sier Elden.

- Dette er ikke et hjelpemiddel å forklare seg ut fra. Det blir veldig rart, sier Elden og viser til at Cappelen ofte sier at han ikke husker, men likevel forklarer seg ut fra tidslinjene.

- Hjelpedokument

Lagdommer Kristel Heyerdahl påpeker at tidslinjene har vært et hjelpedokument kjent for aktørene lenge, og at hun har vanskelig for å se innvendinger til det som står på dem.

Da øker temperaturen i retten.

- Det Cappelen forklarer seg om, har han funnet på her og der, sier Elden.

Da bryter Alfheim inn.

- Du kan ikke si sånn.

- Jo, jeg gjør det. Det lages en fasit, sier Elden.

- Dette er oppspinn fra din side, Elden. Dette finner jeg meg ikke i. Jeg synes det er en uetisk måte å opptre på fra advokat Elden, svarer en stram Alfheim.

- Mitt poeng er eksaminasjonsformen. Det er den jeg diskuterer og tar opp. Man kan ikke eksaminere ut fra at her en en fasit, sier Elden.

- Jeg eksaminerer ikke ut fra en fasit, så da er vi ferdig med den biten, svarte Alfheim.

Mener Alfheim er inhabil

Slik Dagbladet skrev da ankesaken startet 28. august i år, har Jensens forsvarerteam anført at de mener statsadvokat Lars Erik Alfheim er inhabil fordi han deltar i et aktorat mot Eirik Jensen, som er tiltalt av Spesialenheten.

Dette er ikke behandlet av lagmannsretten, men dersom saken ankes videre til Høyesterett, kan saksbehandlingsfeil være et ankegrunnlag for Jensens advokater.

Dagbladet erfarer også at Jensen-teamet gjorde andre framstøt for å endre forutsetningene fullstendig før ankesaken, der Gjermund Cappelen har anket straffeutmålingen.

Jensens forsvarere skal ha foreslått at lagmannsretten kunne gjennomføre behandlingen av Cappelens anke på én dag eller to uavhengig av Jensens sak og at Spesialenheten deretter kunne kalle ham inn som vitne mot Jensen.

Tidligere kritikk

Statsadvokat Alfheim fikk også i tingrettssaken kritikk av Jensens forsvarere. Da gikk kritikken ut på at han behandlet Cappelen som et vitne og stilte ham enkle og lite konkrete spørsmål.

Han fikk også kritikk for å omtale Cappelen nærmest konsekvent som «Gjermund».

I tillegg har dommeren grepet inn og ledet utspørringen flere ganger på jakt etter konkrete svar.

Også Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mener Alfheim stilte unødvendig mange spørsmål om Cappelens hasjliga.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden har også stilt spørsmål ved om Cappelens motivasjon for å snakke om Jensen er for å få lavest mulig straff.