MANGEMILLIONÆR: Etter å ha arvet sin søster som døde i fjor høst hadde Pål Stener Johannessen (90) en formue på nærmere 20 millioner. Foto: Privat
MANGEMILLIONÆR: Etter å ha arvet sin søster som døde i fjor høst hadde Pål Stener Johannessen (90) en formue på nærmere 20 millioner. Foto: PrivatVis mer

Statskassa kan få hele arven etter Pål (90)

Den drapsiktede hushjelpen (60) kan fradømmes retten til arv, og loven forbyr hjemmehjelpen å motta den.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Politiet mener Pål Stener Johannessen (90) ble drept av kvinnen (60) som jobbet som hans hushjelp på Frogner i Oslo. Motivet mener de er Johannessens formue på nærmere 20 millioner.

60-åringen stod som eneste arvtaker etter at Johannessens søster døde i fjor høst. I et nytt, usignert utkast til testamente, var kvinnen fjernet og en yngre hjemmehjelp oppført som arving.

Dersom hushjelpen, som står oppført som enearving, blir dømt for drap på testamentutstederen, er det sannsynlig at hun samtidig blir fradømt arveretten. Det er vanlig rettspraksis i slike saker.

Og dermed er det sannsynlig at hele arven går til statskassa. 

Ulovlig å arve I tillegg er lov om helsepersonell krystallklar på at sykepleiere og andre som steller eldre ikke kan motta arv fra pasienter uten videre.

I helsepersonellovens paragraf ni som omhandler ansattes adgang til å motta gaver, står det ikke noe konkret om arv, men det gjør det i forskriftene og merknadene til loven.

- Dersom helsepersonellet kjenner til at de er planlagt tilgodesett i testamentet eller får en gave av pasienten, så skal helsepersonellet forsøke å avverge at det skjer, sier Kristine Kiær, som er teamleder for helse- og omsorgstjenster hos Helse, sosial og eldreombudet i Oslo.

- Hva skal sykepleiere eller leger som opplever at pasienter vil føre dem opp i testamentet gi som svar?

- Man kan takke for omtanken, men må si nei takk, sier Kiær.

Johanessen ønsket å ta arven fra hushjelpen og gi den til en hjemmehjelper som var ansatt i Frogner bydel. På generelt grunnlag sier Kiær at hjemmehjelper også omfattes av loven.

- Vil ikke spekulere Det var Johannessens advokat gjennom flere år, Børre Hagen, som etter Johannessens død kontaktet politiet med opplysninger som førte til at de valgte å gjennomføre en obduksjon.

I den foreløpige obduksjonsrapporten slår rettsmedisinerne fast at Johannessen ble kvalt. Hagen ønsker ikke å spekulere i hva som nå vil kunne skje med Johannesens formue.

- Før det foreligger en nærmere avklaring om dødsårsak og en eventuell tiltale og straffesak, er ikke dette ting jeg vil spekulere i. Dette er en prosess jeg har lite med å gjøre, sier han.

På generelt grunnlag forteller Hagen at det er en rekke formelle krav for at et testamente skal være gyldig.

- Det må være signert av både arvelater og vitner. At man kan sannsynliggjøre at avdøde hadde endret oppfatning er ikke nok. Et utkast uten signaturer har ingen verdi, sier Hagen.

Ingen nær familie Den døde Pål Stener Johannessen (90) satt i skiftet bo etter sin kone, og hadde ingen barn. Hans barnløse søster døde i fjor, og han har ingen andre søsken. I praksis kunne han testamentere til hvem han ville.  

FUNNET DØD: Pål Stener Johannessen (90) ble funnet død i sin leilighet på Frogner i Oslo etter at det ble utløst en trygghetsalarm. Politiet mener nå det er hushjelpen (60) som har kvalt ham. Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet
FUNNET DØD: Pål Stener Johannessen (90) ble funnet død i sin leilighet på Frogner i Oslo etter at det ble utløst en trygghetsalarm. Politiet mener nå det er hushjelpen (60) som har kvalt ham. Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet Vis mer

- Familiemedlemmers arverett etter barnløse, stopper ved arvelaterens søskenbarn, det vil si besteforeldres barnebarn, sier tingrettsdommer Kirsten Blekestad i Asker og Bærum tingrett til Dagbladet.  

Hun uttaler seg på generelt grunnlag, som medlem av dommernes mediegruppe. Arveloven har en arvetavle med «familietre», som viser hvem som er arving dersom testamente ikke er opprettet.

Testamentet der den drapssiktede hushjelpen er tilgodesett som arving, er registrert ved Oslo byfogdembete.  

- Registrering av testamenter i domstolapparatet, innebærer ikke at testamentet er gyldig. Det er bare et praktisk tilbud som gjør testamentet automatisk tilgjengelig ved registrert dødsfall, sier tingrettsdommer Bleskestad.  

Ugyldig utkast Og en testamentutsteder kan skrive skrive nytt testamente eller justere det gamle så ofte han eller hun vil.  

- Dersom det melder seg fjernere slektninger eller andre med krav på  arv utover det som står i testamentet, blir det ofte en offentlig skiftetvist for rettsapparatet, forklarer tingrettsdommer Kirsten Bleskestad.  

Et utkast til nytt testamente, som ikke er signert av testamentsteder, er normalt ikke gyldig.  

- Det er et generelt ønske at en arvelater skal bestemme hvordan eiendelene skal fordeles etter han eller henne. Det er likevel strenge formkrav til testamenter. Blant annet krever loven at testamentet er underskrevet av den som skal gi arven pluss to vitner. I unntakssituasjoner ved alvorlig sykdom, har vi  regler om muntlige testamenter. Men arveloven har også bestemmelser om at et testament er ugyldig dersom det er framkalt ved utilbørlig påvirkning mot den som skal utstede testamentet, sier tingrettsdomemr Kirsten Blaskestad til Dagbladet.

Det betyr at hjemmehjelpen som manglet Pål Stener Johannessens underskrift på å bli ny arving, ikke vil få noe av arven.

SPERRET AV: Politiet har plombert døra inn til leiligheten hvor Pål Stener Johannessen (90) bodde. Politiet vil gjennomføre en rekonstruksjon i bygget. Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet
SPERRET AV: Politiet har plombert døra inn til leiligheten hvor Pål Stener Johannessen (90) bodde. Politiet vil gjennomføre en rekonstruksjon i bygget. Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet Vis mer