Statskirken

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statskirken er et gammelt hus. Det er på tide at den faller. Det kan knapt finnes ett argument igjen for at denne utidsmessige institusjonen skal bestå. Gårsdagens reportasje her i avisa om alle dobbeltregistreringene blant medlemmer i Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, bør være ytterligere et argument for å skille stat og kirke.

For første gang er man nå i ferd med å sammenlikne medlemsregistrene i trossamfunnene utenfor kirken og i kirken selv. Dette skjer fordi medlemmene nå registreres på personnummer og ikke bare etter navn. Da viser det seg blant annet at av de 422 000 som er registrerte medlemmer i tros- og livssynssamfunn, er 75 000 også medlemmer i Den norske kirke. Årsakene kan være så mange, noen opprettholder kanskje dobbelt medlemskap, i andre tilfeller kan feilen vel så gjerne ligge hos trossamfunnene som hos kirken. Og vi må tro at det meste skyldes slurv og unøyaktigheter.

Men fordi Den norske kirke får bevilgning over statsbudsjettet som er uavhengig av medlemstallet, mens de øvrige tros- og livssynssamfunnene får penger etter antall medlemmer, vil dobbeltregistrering og andre feil ha store økonomiske konsekvenser for de ikke-kirkelige organisasjonene. I et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn som det moderne Norge, kan dette skape en motsetning, ikke bare mellom kirken og andre trossamfunn, men mellom disse og den norske stat - fordi kirken er en statskirke.

Til dette kommer at også en annen antikvarisk institusjon henter sin begrunnelse fra det høye medlemstallet i Den norske kirke: den kristne formålsparagrafen i skolen. Likeledes baseres kirkens betydning som høringsinstans i politiske spørsmål og overhodet dens stilling i samfunnet på det høye medlemstallet.

Det er derfor på tide at Norge følger Sveriges eksempel og løsner båndene mellom stat og kirke. I vårt naboland har utmeldelse av kirken også økonomiske konsekvenser: Også kirken finansieres i forhold til antall medlemmer. I desember skal et statlig utvalg legge fram sin rapport om forholdet mellom stat og kirke i Norge. Vi regner med at det vil gi politikerne det råd lage en kirke som passer til det moderne Norge.