- Statsråden er ute på ville veier

Sentrale politikere kan ikke forstå at Bjarne Håkon Hanssen ikke vil granske oljeselskap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet:) Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har måttet tåle kraftige reaksjoner fra opposisjonen for sin manglende vilje til å granske oljeselskapet ConocoPhillips, etter at Dagbladet.no 2. februar skrev at statsråden feilinformerte Stortinget i spørretimen.

- Statsråden er ute på ville veier. Jeg forstår ikke hvorfor han ikke nedsetter en gransking. Det som er viktig her, er å komme til bunns i påstandene om at informasjon ikke når fram til ekspertene som skal utrede de skadde oljearbeiderne, sier 1. nestleder Kenneth Svendsen (Frp) i Arbeids- og sosialkomiteen og utdyper:

- Skadegruppa trenger svar nå, og da en gransking eneste mulighet. Dessuten vil en gransking også ha en forebyggende effekt. Selskapene vil måtte legge fram alle fakta, helt åpent, sier Svendsen.

- Feilinformerte Stortinget

Bakgrunnen for misnøyen er at Stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund (Krf) under den ordinære spørretimen i Stortinget 31.januar stilte statsråd Bjarne Håkon Hanssen spørsmål om han ikke nå vil beordre en gransking, etter at Dagbladet.no har avdekket at oljeselskapet ConocoPhillips har tilbakeholdt giftinformasjon som er nødvendig for at skadde oljearbeidere får en rettferdig yrkesmedisinsk vurdering.

Bjarne Håkon Hanssen brukte, i sitt svar fra Stortingets talerstol, de arbeidsmedisinske avdelingene som sannhetsvitner for å underbygge at tilbakeholdelse av giftinformasjon fra selskapet ikke har vært et problem i utredning av tidligere oljearbeidere fra Ekofisk.

Overfor Dagbladet.no gjorde arbeidsmedisinerne på Haukeland universitetssykehus og Sykehuset Telemark det klart at statsrådens redegjørelse i Stortinget ikke medfører riktighet.

- Det er en mulighet for at tidligere Ekofiskarbeidere allerede har fått negativ arbeidsmedisinsk utredning fra oss, tuftet på et for tynt grunnlag. For oss kan det se ut som om selskapet har sittet på mer eksponeringsinformasjon enn det de har sendt oss i forbindelse med aktuelle utredninger, sa avdelingssjef Tor B. Aasen ved Haukeland universitetssykehus til Dagbladet.no.

Grillet av opposisjonen

På bakgrunn av disse opplysningene ble Bjarne Håkon Hanssen stilt til veggs av Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre i den muntlige spørretimen onsdag 7. februar.

Selv om statsråden hardnakket hevdet at han ikke har ført Stortinget bak lyset, skilte hans nye forklaring seg fra den forrige på flere vesentlige punkter.

•Bjarne Håkon Hanssen måtte erkjenne at de tidligere oljearbeiderne ikke får god nok medisinsk utredning i dag, rett og slett fordi det mangler informasjon om hva de har vært utsatt for.

•Statsråden måtte også erkjenne at det tidligere har vært et problem knyttet til at ConocoPhillips har tilbakeholdt giftinformasjon.

I forkant av sitt nye svar til Stortinget, kalte Bjarne Håkon Hanssen sammen til et møte på sitt kontor hvor lederne for de yrkesmedisinske avdelingene, ledelsen i ConocoPhillips og ledelsen i Petroleumstilsynet var til stede.

Partene på møtet kom til enighet om en erklæring som tilsier at ConocoPhillips i dag gir fra seg all tilgjengelig dokumentasjon i forbindelse med arbeidsmedisinske utredninger. Dette betyr imidlertid ikke at de skadde oljearbeiderne får en forsvarlig utredning, all den tid det tilsynelatende finnes for lite informasjon om hvilke giftstoffer oljearbeiderne er blitt utsatt for.

- Ikke særlig ydmyk

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen mener fremdeles at Bjarne Håkon Hanssen har feilinformert Stortinget i denne saken.

- Statsråden fremsto ikke som særlig ydmyk. Det er rett og slett forunderlig at han måtte undersøke forholdene i etterkant av sitt svar i forrige spørretime, isteden for å gjøre skikkelige undersøkelser i forkant. Statsråden må ha forstått at han sa mer enn han kunne stå inne for første gangen spørsmålet var oppe. Det er helt åpenbart, sier 1. nestleder Kenneth Svendsen (Frp) i Arbeids- og sosialkomiteen.

Også stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund (Krf) bet seg merke i at statsråden tegnet et annerledes virkelighetsbilde i sitt nye svar.

- Vi opplevde en mer nyansert statsråd som erkjente at informasjonen ikke har vært god nok. Selv i dag mangler informasjon og kunnskap om hva oljearbeiderne har vært utsatt for, måtte statsråden vedgå. Dette er en viktig erkjennelse i et rettssikkerhetsperspektiv, sier stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund i Arbeids- og sosialkomiteen.

Krf-representanten synes statsråden utviser en passiv holdning overfor en stor skadegruppe som i dag ikke kan få forsvarlig medisinsk utredning.

- Jeg mener fremdeles det ville være bedre om Hanssen beordret en gransking som kunne kaste lys over hva oljearbeiderne er blitt utsatt for, istedenfor å vente på forskningsresultater som kanskje ligger flere år fram i tid, sier Woie Duesund.

Hun sier hun vil følge nøye med på utviklingen i denne saken, slik at skadegruppa blir sikret best mulig hjelp.

Nekter gransking

Onsdag forrige uke var tredje spørretime på rad Bjarne Håkon Hanssen måtte svare for seg om oppfølgingen av syke oljearbeidere. Denne gangen på spørsmål fra en av sine egne, stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland (Ap).

Statsråden vil fremdeles ikke granske, men viser til «et samarbeid mellom Petroleumstilsynet, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene, der vi holder på med undersøkelse og kartlegging av hva vi vet, hva vi mangler kunnskap om, og hvordan vi eventuelt kan skaffe oss kunnskap om det vi mangler kunnskap om.»

Dagbladet.no har stilt statsråd Bjarne Håkon Hanssen er rekke kritiske spørsmål knyttet til hans uttalelser i Stortinget. Til tross for at statsråden er gitt rikelig tid til å svare, venter avisa fremdeles på svar.

KREVER GRANSKNING: -Skadegruppa trenger svar nå, sier Frps Kenneth Svendsen.