Statsrådens ansvar

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nok en gang høster forsvarsminister Kristin Krohn Devold storm fra Stortinget. SV mener hun har holdt tilbake informasjon om kostnadene ved et stort data- og omstillingsprosjekt i Forsvaret som bærer navnet Program Golf. Dagbladet kunne i går avsløre at det fins anslag for totalkostnadene for dette prosjektet. 8. november i fjor fikk ledelsen i Forsvarets overkommando vite at Program Golf er estimert til 1,8 milliarder kroner. Tallet var gjort kjent for Forsvarsdepartementet allerede sommeren 2001. Likevel unnlot ministeren å informere Stortinget om dette anslaget på spørsmål fra SVs Kjetil Bjørklund.

Forsvarsdepartementet mener tallet er foreldet. De viser til at hele prosjektet ble endret i september 2001, og at det etter endringen ikke er foretatt noen kostnadsberegninger for hele prosjektet. Det er for så vidt korrekt. Prosjektet ble høsten 2001 delt opp i faser. Konsekvensen er at regjeringen ber Stortinget om mindre summer hvert år for å gjennomføre hver enkelt fase, i stedet for å be Stortinget om en stor sum til hele prosjektet.

Denne oppstykkingen kan i og for seg ha noe for seg. Man har en mulighet til å stanse underveis dersom det viser seg at kostnadene kommer ut av kontroll, og man kan endre kontraktsvilkår som følge av endringer i datamarkedet. Men oppstykkingen endrer ikke målet for Program Golf - et enhetlig system for økonomistyring, material- og personalforvaltning. Når prosjektet skal være ferdig i 2006, kommer det til å være en sluttsum. Forskjellen er bare at summen er bevilget av Stortinget i porsjoner hvert år, i stedet for at Stortinget har fått seg forelagt en totalsum.

Forsvarets overkommando forholder seg til en slik totalsum i sine beregninger av kost/nytteeffekten av Program Golf. Så seint som 8. november drøftet ledelsen der tallet som Krohn Devold mener er foreldet. Det ville derfor vært naturlig at statsråden informerte Stortinget om anslaget fra 2001, og selvsagt også usikkerheten forbundet med det. Kristin Krohn Devold burde hatt tilstrekkelig med personlig erfaring til ikke enda en gang å komme til Stortinget med ufullstendige opplysninger.