DISKRIMINERT: Likestillingsombudet feller en hard dom over Stavanger kommune -  for å ha tatt drømmetomta fra Dag Olav (t.h). Her sammen med faren Arnt Stensland (t.v). Foto: Tomas Alf Larsen
DISKRIMINERT: Likestillingsombudet feller en hard dom over Stavanger kommune - for å ha tatt drømmetomta fra Dag Olav (t.h). Her sammen med faren Arnt Stensland (t.v). Foto: Tomas Alf LarsenVis mer

Stavanger diskriminerte utviklingshemmede Dag Olav

Likestillingsombudet feller en hard dom over Stavanger kommune - for å ha tatt drømmetomta fra Dag Olav.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

STAVANGER (Dagbladet): Det har vært knyttet stor spenning til saken der Stavanger kommune i fjor høst ble klaget inn for å diskriminere sterkt utviklingshemmede Dag Olav Stensland.

Bofellesskap Dag Olav og hans familie ønsket ham ut av et bofelleskap hvor han vantrivdes, og planla å flytte til en rekkehusleilighet, som han hadde kjøpt gjennom en kommunal ordning.

Men da kommunens omsorgstjeneste oppdaget kjøpet, medvirket de til at kommunens eiendomsavdeling trakk den tilbake. I tillegg ble kommunens tildelingskriterier for slike boliger endret, slik at det i praksis vil bli vanskeligere for bl. a. utviklingshemmede å benytte boligordningen.

Dagbladet kjenner til at likestillingsombud Sunniva Ørstavik konkluderte onsdag denne uka.
Konklusjonen er at Stavanger kommune gjennom begge disse handlingene har brutt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 

Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), som klaget inn saken på vegne av Dag Olav og hans familie, er svært glad for avgjørelsen i det han mener er en enormt prinsipielt viktig sak.

VIL BYGGE SELV: Her er utviklingshemmede Dag Olav Stensland (t.h.) sammen med NFU-leder Jens Petter Gitlesen (nr. 2 f.v.) og Dag Olavs foreldre - i bofellesskapet de ønsker ham vekk fra. Foto: Tomas Alf Larsen
VIL BYGGE SELV: Her er utviklingshemmede Dag Olav Stensland (t.h.) sammen med NFU-leder Jens Petter Gitlesen (nr. 2 f.v.) og Dag Olavs foreldre - i bofellesskapet de ønsker ham vekk fra. Foto: Tomas Alf Larsen Vis mer

- Nå må Stavanger kommune ta til vettet og rydde opp. De bør snarest mulig ta kontakt Dag Olavs advokat, og rette opp i urett ved å finne en minnelig løsning som alle kan være fornøyd med, sier Gitlesen til dagbladet.no.

Diskriminerende å frata drømmetomta Det var i februar i fjor at Dag Olav var blant rundt hundre heldige vinnere i Stavanger kommunes selvbyggerordning. Fans far hadde gjort forberedelser for flere måneders dugnadsarbeid, som er et premiss for ordningen, da Stavanger kommune satte inn presset for å tilbakekalle tomta.

Likstillingsombudet skriver altså at kommunen brøt diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 4 da «tildelingen av selvbyggertomt til Stensland ble omgjort med den begrunnelse at han mottar kommunale hjelpetilbud.»

Ombudet legger til grunn at kommunens plikt til å tilby tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og og sosialtjenesteloven består selv om Stensland flytter ut av boligeni bofellesskapet, noe kommunen også har erkjent,» skrivet ombudet.

Diskriminerende klausul NFU har også fått medhold i at Stavanger kommune brøt diskrimineringsloven da kommune, etter Dag Olav saken, laget en tilføyelse i retningslinjene for tildeling av selvbyggertomter.

Tilføyelsen sa at «personer som bor i kommunale utleieboliger og som mottar lovpålagte tjenester av kommunen, må avklare med formidler om tjenestetilbudet kan flyttes til ny bolig.»

Dette er et lovbrudd, fastslår ombudet, fordi «en slik generell klausul både undergraver den enkeltes rett til å velge bosted og kommunens plikt til å tilby nødvendige tjenester uavhengig av bosted.»

- Tas til orientering Stavanger kommunes levekårssjef Marit Bore ønsket ikke å kommentere saken overfor Dagbladet i ettermiddag, fordi hun ikke har lest avgjørelsen og fordi det er eiendomsdirektør Leidulv Skjørestad i Stavanger kommune som skal kommentere saken.

Skjørestad opplyser på SMS at han er på tjenestereise i utlandet, og ikke har lest likestillings- og diskrimineringsombudets vedtak.

- Så inntil vi har fått anldning til å gjennomgå uttalelse, tar vi dette til orientering, skriver Skjørestad til dagbladet.no.

Ombudets vedtak kan klages inn for likestillingsnemnda.

At Dag Olav ble fratatt drømmetomta si, vakte et voldsomt engasjement. Over 20 000 ble medlemmer av Facebook-gruppa «Dag Olav skal ha tomten»

Felt for diskriminering:  Stavanger kommune og Ordfører Leif Johan Sevland.
Felt for diskriminering: Stavanger kommune og Ordfører Leif Johan Sevland. Vis mer

Debatten medvirket også til at inkluderingsminiister Audun Lysbakken i høst gikk ut i Dagbladet.no og fastslo at alle utviklingshemmede har rett til å bo hvor de vil.