Stavanger Frp vil utrede «juridisk abort», som lar mannen fraskrive seg alle rettigheter og plikter

Stavanger Frp vil be landsmøtet utrede «juridisk abort», noe som vil gi mannen mulighet til å fraskrive seg alle rettigheter og plikter før barnet blir født.

Frp skal ta stilling til resolusjonen på sitt landsmøte denne våren – om forslaget får flertall på Rogaland Frps fylkesårsmøte til helgen, skriver Stavanger Aftenblad.

Forslaget gir den biologiske faren muligheten til å avstå fra både rettigheter og plikter ved farskap.

– Vi vil sikre en reell likestilling mellom foreldre. I dag er det bare den ene parten som kan velge å avslutte et foreldreskap, sier Kristoffer Sivertsen, leder av Stavanger Frp.

Han fremholder at forslaget kan bidra til å lette presset på kvinner om å ta abort.

– Mange menn bruker mye tid på å overtale kvinner til å ta abort, og det er ikke bra. Kvinnene blir utsatt for et utilbørlig press, og dette forslaget skal være en motvekt til dette presset, sier Sivertsen.

«Juridisk abort» er ikke en ordning i noe annet europeisk land.

Begrepet ble innført i Danmark i 2000 av sosioøkonomen Henrik Platz, som hevder en innføring er nødvendig for å sikre likestilling mellom kvinner og menn.

(NTB)