Skredet i Gjerdrum

Steinar varslet i 2008 - fikk rett

Hydrolog Steinar Myrabø slo alarm om forholdene ved Tistilbekken allerede i 2008. Nå pekes bekken ut som en årsak til kvikkleireskredet som tok ti menneskeliv.

SLO ALARM: Hydrolog Steinar Myrabø slo alarm og mente utbyggingen i Gjerdrum burde stanses, bildene hans viser hvorfor. Bilder: Steinar Myrabø Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Gjerdrum-utvalget har konkludert med at erosjon i Tistilbekken har vært den utløsende årsaken til raset i Gjerdrum natt til 30. desember i fjor.

Det pekes også på dårlig og manglende sikring langt tilbake i tid.

«At skredet gikk i desember 2020, er et resultat av at erosjon i Tistilbekken gjennom flere år hadde forverret en allerede dårlig stabilitet i skråningen vest for Holmen. Dette skapte en situasjon der skråningen ikke lenger var robust nok til å tåle virkningen av den våte høsten og førjulsvinteren i 2020», heter det i rapporten.

Kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum kostet ti menneskeliv, og ga enorme materielle skader.

Overvann og erosjon i den aktuelle bekken, som renner ned gjennom boligområdet og golfbanen, har vært et hett tema i jakten på årsaker til skredet.

Varslet

Dagbladet har tidligere skrevet om varslene om overvanns- og erosjonsproblemene omkring Tistilbekken allerede fra 2008. Da dro hydrolog Steinar Myrabø på befaring i skredområdet i Gjerdrum.

Myrabø var da leder i lokallaget av Naturvernforbundet og ansatt som sjefingeniør og hydrolog i Jernbaneverket. Spesialfeltet hans var, og er, avrenning og overvannshåndtering i forbindelse ved utbygginger.

I 2008 hadde det vært vårflom i området, som gjorde at Tistillbekken og en sidebekk gjennom boligfeltet fikk unormal høy vannføring, som førte til store erosjonsskader.

SLO ALARM: Hydrolog og tidligere leder av lokallaget i Naturvernforbundet, Steinar Myrabø. Foto: Privat
SLO ALARM: Hydrolog og tidligere leder av lokallaget i Naturvernforbundet, Steinar Myrabø. Foto: Privat Vis mer

«Utbyggingen i Nystulia bør stanses» var Myrabøs konklusjon etter en befaring i området i 2008. Han mente den pågående utbygginga i boligfeltet som raste ut i desember i fjor, var hovedårsaken til flomproblemene og erosjonsskadene.

Han mente det ikke var gjennomført tiltak for å samle opp og forsinke overflate- og avløpsvann.

- Bekken kom ovenfra Ask sentrum og vasket ut mye løsmasser gjennom boligområdet. Det og den økte vannføringen førte til veldig mye erosjon også nedenfor boligområdet der bekken var lukket. Bekkelukkingen ble utvasket og ødelagt. Jeg varslet om at kommunen måtte ta tak og gjøre noe, som for eksempel å bygge fordrøyningstiltak, fjerne bekkelukkingen og revegetere i områdene langs hele bekkestrekningen, sa Myrabø til Dagbladet i januar.

Dagbladet har onsdag forsøkt å komme i kontakt med Myrabø uten hell.

VARSLET ETTER DETTE: Steinar Myrabø mener vannmengdene i 2008 kan ha gravd ut mer og mer av leirgrunnen. Foto: Steinar Myrabø
VARSLET ETTER DETTE: Steinar Myrabø mener vannmengdene i 2008 kan ha gravd ut mer og mer av leirgrunnen. Foto: Steinar Myrabø Vis mer

Bestilte rapport

Gjerdrum kommune bestilte etter varslingen en rapport om problemene fra Asplan Viak. Rapporten forelå i 2009, og en av konklusjonene var at røret som leder Tistilbekken under Fv. 120, var underdimensjonert og burde byttes.

Betongrøret, som er fra 1970-tallet og har en dimensjon på 1000 mm, ligger der fortsatt.

- Vannføringen i røret har ikke medført problemer for fv. 120. Som følge av dette har fylkesveiadministrasjonen ikke vurdert det som nødvendig å bytte røret, har avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen tidligere uttalt til Dagbladet.

Bildet er tatt av Tistilbekken ved jordet på Ask i 14-15-tida 29. desember. Foto: Privat
Bildet er tatt av Tistilbekken ved jordet på Ask i 14-15-tida 29. desember. Foto: Privat Vis mer

Asplan Viak konkluderte blant annet med to viktige tiltak som kunne avhjelpe problemet med overvann og utvasking av bekkeløpet. Det ene var å anlegge i alt seks såkalte fordrøyningsdammer. Det andre var å bytte ut de nedgravde rørene som leder Tistilbekken under fylkesvei 120, og videre under den gamle fylkesveien.

DRAMA: Huset til Reidar Lindal (91) forsvant i leirraset på ask. Selv reddet han livet på Gjerdrum Bo- og behandlingsssenter. Om han er redd for å bo her, så nære raskanten? -Jeg er jo så gammel. Jeg skal snart bort likevel, så det går nok bra. Video: Halldor Hustadnes / Lars Eivind Bones Vis mer

Overvannsplan

Både Myrabø, ansvarlig søker for Nystulia-utbyggingen, arkitekt Atle Klungrehaug, og Gjerdrum golfklubbs daværende styreleder etterlyste tiltak mot overvann og tiltakende erosjon i området for tolv år siden.

I et møte mellom golfklubben og kommunen 11. september 2019, sa kommunen at det kunne være aktuelt å legge tiltak mot erosjon i Tistilbekken inn i de kommunale planene – og sende regninga til utbyggerne.

I 2019 hyret Gjerdrum kommune et nytt konsulentfirma. Denne gang Norconsult, som laget en overvannsplan for alle bekker i kommunen. Det ble funnet noen kritiske punkter i Tistilbekken, men den ble satt langt ned på lista over tiltak det hastet med.

Erosjonssikring og geoteknikk ble ikke vurdert i rapporten. Norconsult anbefalte kommunen å «innhente en geotekniker for å undersøke hvilke sikringstiltak som bør innføres i ravinelandskapet.»

- Golfbanen ble regulert før vi hadde Asplan Viak-rapporten, og da kan ikke kommunen komme med tilleggskrav, sa kommunalsjef Berit Adriansen til Dagbladet i februar.

- Når overvann allerede er en utfordring på grunn av tidligere utbygginger, klimaendringer eller økt nedbør, kan ikke kommunen kreve ytterligere utbedringer. Det er en utfordring, for hvordan skal man vite hvilken eiendom som har skylda, sa hun.

Må avklare ansvar

Gjerdrum-utvalget har ikke konkludert om noen hadde ansvar for å utbedre situasjonen ved Tistilbekken, og i så fall hvem det var. Utvalget mener det er et viktig spørsmål, som må avklares nærmere.

- Rapporten til den regjeringsoppnevnte kommisjonen blir viktig for politiets videre arbeid, og vi vil nå sette oss grundig i den for blant annet å se om kommisjonens funn vil ha betydning for den pågående politietterforskingen, sier politiadvokat Morten Lundén i Øst politidistrikt i en pressemelding.

I løpet av etterforskingen er det gjennomført en lang rekke avhør og innhentet mer enn 50 000 dokumenter fra blant annet Gjerdrum kommune og andre.

- Det er for tidlig for politiet å kommentere om det vil bli tatt ut siktelser eller på annen måte reagert på forhold som kommisjonens rapport måtte beskrive, eller hva politiets egen etterforsking har avdekket. Vi antar å kunne svare på dette spørsmålet innen utløpet av året.

Aktuell lovgivning er blant annet plan- og bygningsloven, straffeloven, sivilberedskapsloven og naturskadeloven.

Omkomne etter skredet i Gjerdrum

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer