Steiner må snus

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Dagbladet starter i dag artikkelserien :dropp dopet. Etter oppfordring fra pårørende til en ung idrettsgutt som døde av en overdose heroin, setter vi søkelyset på stoffmisbruk blant ungdom. Narkotika er ikke lenger et storbyfenomen, og misbruket er ikke konsentrert i bestemte sosiale miljøer. Trekk ved ungdomskulturen, nye former for dop og lett tilgang på billig heroin har skapt nye og raske veier inn i det tunge misbruket.
  • Det er få andre spørsmål politikerne snakker om med så høy stemme og har så enkle svar på: Det må opprettes flere behandlingsplasser og brukes mer tvang, har vært omkvedet. Norsk narkotikapolitikk har vært preget av dogmer og ideologi, som har sperret for realistiske vurderinger av hva som nytter og hva som gir best resultater. Narkotikaproblemet har blitt sett på som noe som angår de få utstøtte, mens det i virkeligheten angår mange familier og vennekretser.
  • Det mest groteske utslaget av narkotikapolitikken er at tallet på overdosedødsfall har steget dramatisk, uten at det er satset på andre skadereduserende tiltak enn de som forebygger HIV-smitte. Først nå etableres tilbud om metadonbehandling. I sin aksjonsplan mot overdosedødsfall bør Oslo kommune legge flere prinsipper til side og komme de narkomanes ønske om sprøyterom i møte. Det er ikke mer narkotikaliberialisme i å la de narkomane sette sine sprøyter under overvåking av helsepersonell, enn å sende ambulansen når de ligger livløse. Forskjellen er at spøyterom kan redde flere liv.
  • Den forrige regjeringen startet en holdningskampanje overfor ungdom med Johann Olav Koss som frontfigur. Vi har hørt lite om kampanjen og vet ikke hvilke spor den har satt etter seg. Men vi har en idé til nåværende og kommende helseministrer og sosialministrer: Bygg opp igjen skolehelsetjenesten. En helsetjeneste midt i det lokale skolemiljøet, med kompetanse på rusmisbruk og andre livstilsfenomener som truer ungdoms helse, er et forebyggende tiltak som ganske sikkert vil gi resultater.