Stemmerett til 16-åringer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Demokratiseringen av vårt politiske system har fulgt flere linjer. En har vært knyttet til alder. I 1814, da vi fikk en fri og etter forholdene demokratisk forfatning, var aldersgrensa for valgdeltakelse 30 år. Den er gradvis blitt senket, og nå er den 18. Men finnes det egentlig noen tenkelig nedre grense? Det er uklart hva barneombudet mener om det, men i hvert fall har han foreslått at aldersgrensa for valgdeltakelse bør settes ned til 16 år. Men er det noen grunn til å tro at det er en endelig avgrensning? Et nytt barneombud kan sikkert tenke seg 14 år. Så kanskje et radikalt standpunkt rett og slett er å ta bort aldersgrensa. Da ville vi endelig få allmenn stemmerett.

At spørsmålet dukker opp nå, er nok en følge av at det er sommer og agurktid i mediene. Men spørsmålet luftes fra tid til annen, og Stortinget drøftet det for ikke lenge siden. Da ble 18 år fastholdt som aldersgrense også for den nærmeste framtid. Det vanlige resonnement er at man må kreve en viss modenhet av den som skal delta i den demokratiske prosessen. Men den slags modenhet er vel ikke nødvendigvis knyttet til alder? Det fins godt voksne mennesker som er politiske analfabeter, som er ukjent med partienes politikk og knapt vet hva kandidatene på valglistene heter. Og det fins skoleelever langt nede i grunnskolen som er godt skolerte i aktuelle samfunnsspørsmål og som vet hvor skillelinjene går i politikken.

Vi syns at det nå er tid for å senke myndighetsalderen til 16 år. Da begynner de aller fleste på videregående skole, og de som ikke ønsker mer utdanning, søker seg ut i arbeidslivet. 16-åringene som tjener penger, må betale skatt. De er strafferettslig ansvarlige, de kan avle barn og har sterke interesser i hva slags politikk som føres på en rekke områder.

Barneombudet tar til orde for å gi 16-åringene stemmerett i lokalvalgene. Men det er å vise at man ikke helt tror på de unge. Skal myndighetsalderen settes ned, må det gjelde alle typer valg. 16-åringer kan med like stor innsikt vurdere klimapolitikk som vei, vann og kloakk.