Stenger populær ferieøy i Oslofjorden

Langøyene i Oslofjorden stenges umiddelbart på grunn av forurensing.

SOMMERIDYLL: Vanligvis trekker solhungrige mennesker ut til Langøyene i Oslofjorden. Nå blir øya stengt som følge av forurensing. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET
SOMMERIDYLL: Vanligvis trekker solhungrige mennesker ut til Langøyene i Oslofjorden. Nå blir øya stengt som følge av forurensing. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADETVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Langøyene i Oslofjorden er langt mer forurenset fra gamle søppeldeponier enn tidligere antatt. Besøkende på Langøyene ble anbefalt umiddelbart om å forlate området etter at en ny rapport avdekket betydelig lekkasje av miljøgifter fra det gamle søppeldeponiet. Inntil videre fraråder Oslo kommune folk å oppholde seg der.

- Vi bruker ikke ordet evakuering, men vi anbefaler sterkt at folk ikke oppholder seg på øyene, ikke telter og ikke drikker grunnvannet. Vi har også stanset all fergetrafikken til øya, sier Hans Edvardsen, direktør i Bymiljøetaten til Dagbladet.

De som var der tirsdag kveld, ble anbefalt å forlate øyene, og det ble satt opp en ekstra ferjeavgang på kvelden, opplyser Bymiljøetaten. Fergene som bringer turister og hyttebeboere til øyene har sluttet å trafikkere ruten.

- Lanngøyene vil være stengt for resten av sommeren. Vi må gjøre en dypere analyse av grunnvannet og jordsmonnet før vi kan konkludere. Dette arbeidet vil ta tid, sier direktøren i Bymiljøetaten til Dagbladet.

Miljøtekniske undersøkelser Avgjørelsen om å fraråde opphold på øyene kommer etter at kommunen har fått foreløpige resultater fra en miljøteknisk undersøkelse av det gamle deponiområdet der.

- Undersøkelsen viser at deponiområdet kan være en langt større forurensningskilde enn tidligere antatt. Inntil resultatet fra undersøkelsene er nøye gjennomgått ønsker ikke Bymiljøetaten aktivitet i området, litt ut fra et føre var prinsippet, sier Hans Edvardsen.

Bly og kvikksølv Undersøkelsene viser særlig forhøyede konsentrasjoner av bly, kvikksølv og polyaromatiserte hydrokarboner (PAH.) Konsentrasjonene av tungmetaller og andre miljøgifter i grunnvannet gjør det sannsynlig med forurensningsspredning via sigevann til sjø, ifølge Oslo kommune.

Vannuttak stengt Kommuneoverlegen vurderer samtidig den akutte helserisikoen som liten. Kommuneoverlegen påpeker imidlertid at grunnvannet ikke må drikkes, og alle vannuttak ble stengt tirsdag.

Den endelige rapporten om forurensningen kommer torsdag denne uka, og Oslo kommune vil basert på denne avgjøre hva som må gjøres og hvilke tiltak som skal settes inn for at Langøyene igjen skal bli tilgjengelige for publikum.

Langøyene ligger i Bunnefjorden i Nesodden kommune og eies og forvaltes av Oslo kommune. I perioden 1904 til 1948 ble Langøyene benyttet som Oslo kommunes avfallsdeponi. Umiddelbart etter at avfallsdeponeringen var avsluttet i 1948 ble deponiet tildekket og overflaten ble tilrettelagt for bading og friluftsformål.

Langøyene ligger geografisk i Nesodden kommune, men det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune som er grunneier. Bymiljøetaten i Oslo kommune er forvalter av eiendommen.