Stensrud forklarte seg om lånemetoden

- Lånemetoden er et begrep jeg har innført, svarte Torgeir Stensrud da han ble bedt om å forklare begrepet i retten i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stensrud fortalte om lånemetoden i forbindelse med den pågående rettssaken mot Trond Kristoffersen. Den går ifølge Stensrud ut på å ta opp lån dersom man ikke har penger til å betale renter på lån, dersom man må dekke opp for manglende inntekter og til og med for å betale skatt.

Stensrud fortalte om bruken av denne metoden da han i tingretten gjorde rede for 1999-regnskapet i Finance Credit Norge.

Ut fra det som tidligere er kommet fram om Finance Credit, må man kunne konkludere med at denne metoden også var det sentrale tekniske elementet i denne løpske finanskarusellen som ramlet helt av hengslene et samlet banktap på ca. 1,4 milliarder kroner og to alvorlige tiltaler for økonomiske forbrytelser som foreløpig konsekvens.

Den regnskapsmessige siden av lånemetoden er det som i Finance Credit-saken har fått navnet luftfakturering. Det vil si at man bruker lån for å blåse opp inntekter, slik at man kan bokføre større inntjening i selskaper enn det de tjener i virkeligheten.

Oppblåste regnskap

Oppblåsing av inntekter og regnskapsbalanser for å skaffe seg banklån er også sentrale punkter i påtalemyndighetens tiltale mot Kristoffersen og Stensrud. De såkalte nærstående selskapene i Finance Credit-systemet er viktige i denne sammenhengen. Disse selskapene ble også gjenstand for en grundig gjennomgåelse da Stensrud forklarte seg i retten. Særlig konsentrerte aktoratet utspørringen av Stensrud om de såkalte FF-selskapene som, ifølge et styrenotat i Finance Credit Norge, skulle avvikles fra 1. januar 1999. Bakgrunnen var at selskapets revisor i forbindelse med 1998-regnskapet krevde en avklaring av forholdet til disse selskapene.

FF-selskapene var ifølge Stensrud hjelpeselskaper som ble brukt for å finansiere banklån. I rettssaken er det også kommet fram at de ble opprettet som såkalte single-purpose-selskaper for å skaffe bankene sikkerhet og oversikt over fordringsporteføljer som ble kjøpt opp, og som Kristoffersens og Stensruds selskaper skulle drive inn for å tjene penger.

Delvis riktig

Påtalemyndigheten mener at dette var selskaper uten virksomhet og inntekter. De ble heller ikke avviklet, og det skyldes, ifølge påtalemyndigheten, at de ble brukt for å tilføre Finance Credit Norge inntekter som bare eksisterte på papiret.

Det ble opprettet forretningsføreravtaler mellom Finance Credit Norge og FF-selskapene som blant annet skulle sikre Finance Credit Norge betaling for tjenester som ble utført for selskapene, såkalte forretningsførerhonorarer eller management fees.

I 1999 ble tre av disse selskapene fakturert for åtte millioner kroner av Finance Credit Norge.

- Jeg ville aldri ha betalt så mye for de tjenestene som ble gitt i dette tilfellet, sa Stensrud.

I politiavhør har Stensrud forklart at det ikke var noen realitet i inntektene fra FF-selskapene. Men i retten sa han at det bare er delvis riktig. Slike avtaler er vanlige i forretningslivet og er greie nok i seg selv, men det er galt dersom man konstruerer inntekter, påpekte Stensrud.

Økte stemmevolumet

Han forklarte seg tidligere i uka om hvordan man i Finance Credit hadde blåst opp fordringporteføljer og inntjening i 1998 for å tilfredsstille bankenes krav til de lånene som de hadde gitt. Men for aktoratet var Stensruds forklaring tydeligvis ikke klar nok. Da han ble presset på dette punktet, økte Stensrud stemmevolumet og ga uttrykk for at han hadde forklart seg nok om dette forholdet.

Stensrud ga dessuten en forklaring på TK(Trond Kristoffersen)-metoden i retten. Denne metoden ble brukt for å skjule tap i selskaper i Finance Credit-systemet. Tapene ble skjult ved at ett selskap «kjøpte» opp tap i et annet selskap. Disse tapsoppkjøpene ble også finansiert ved hjelp av Stensruds lånemetode.

På spørsmål om hvem som kjøpte ut disse tapsporteføljene, sa Torgeir Stensrud:

- Det var stort sett selskaper styrt av oss selv.

(NTB)

FORKLARTE SEG:<7b> Torgeir Stensrud.
TILTALT: Trond Kristoffersen.