Sterilisert ble far

TRONDHEIM (Dagbladet): Ti år etter at han ble sterilisert, ble Trondheims-mannen i 50-åra pappa.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For første gang skal Høyesterett nå prøve spørsmålet om mannen har krav på erstatning for et feilslått inngrep.

Inngrepet ble utført som en vennetjeneste av en nå avdød nevrokirurg.

Mannen har saksøkt Sør-Trøndelag fylkeskommune som eier av Regionsykehuset i Trondheim (RiT) - hvor inngrepet fant sted.

Mannen ble pappa for snart tre år siden.

Støtende?

Et sentralt spørsmål i Høyesterett blir om erstatning til å dekke de økonomiske foreldreforpliktelsene etter en mislykket sterilisering virker støtende på den alminnelige rettsfølelse.

I Frostating lagmannsrett krevde mannen at fylkeskommunen ble gjort erstatningsansvarlig for de utgiftene og det inntektstapet han er, og vil bli, påført som følge av utøvelse av omsorg for sønnen.

Nekter

Fylkeskommunen nekter erstatningsansvar, og har trukket inn etiske momenter til sitt forsvar.

- Hvis det skulle være adgang til å kreve erstatning for utgifter til forsørging av et barn født som følge av feilslått sterilisering, innebærer det at alle våre moralske hemninger blir å se bort fra, slår fylkeskommunen fast.

Mannen tapte søksmålet i lagmannsretten med to mot én stemme.

Uaktsomt

Retten var satt med bare juridiske dommere. De tre dommerne mener imidlertid at legen som utførte det feilslåtte inngrepet, har opptrådt uaktsomt på en måte som bør betinge ansvar. Det har vært mangelfull etterkontroll og spinkle journalopplysninger.

Flertallet mener imidlertid at de økonomiske konsekvensene av et allment kjent gode, det å få et barn, verken er eller bør være erstatningmessige.

En dommer mener imidlertid at når samfunnet godtar sterilisering som et fødselsforebyggende tiltak, må den som opplever at inngrepet er mislykket, være erstatningsmessig vernet.