Sterk kritikk av fryktkultur i LO

Ledere og ansatte i LO er redde for å uttale seg i frykt for sanksjoner, ifølge rapporten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Den hittil «hemmelige» delen av Fougner-utvalgets rapport om Valla/Yssen-saken inneholder sterk kritikk av LO som organisasjon, skriver Dagens Næringsliv i dag. Avisa har fått tilgang til hele rapporten, og skriver at det ikke bare er Gerd-Liv Valla som får unngjelde.

Både ansatte og ledere i LO kritiserer nemlig en spesiell bedriftskultur som har vokst seg frem. Dette kommer frem av en undersøkelse Rights Management har gjort for utvalget, der de intervjuet 29 personer i LOs ledelse. Ansatte i Internasjonal avdeling, som Ingunn Yssen ledet, var også med.

I 16 sitater gjengitt fra ulike personer, kommer det blant annet fram at folk er redde for å uttale seg i frykt for sanksjoner, at lederne heller er politikere enn profesjonelle ledere, og at det spilles på frykt og at du må vite hvem du kan snakke med. Gerd-Liv Valla og hennes advokat er svært kritiske til utvalgets bruk av Right Management.

Meget kontrollerende

Lederstilen i LO beskrives i rapporten som «tøff, pågående, frittalende og diplomatisk». Men samtidig trekkes det frem at det er en forutsetning at LO-lederen også kan vise varme og empati. Valla beskrives derimot ikke fullt så sympatisk:

Hun er ikke enkel å ta opp vanskelige ting med, og er ifølge utvalget «meget kontrollerende.» Det trekkes også frem eksempler på dette, blant annet hvordan hun har kalt inn til møter uten å fortelle hva det dreier seg om, og at hun på grunn av sin intensitet skaper en følelse av frykt, maktesløshet og hjelpeløshet og virker lammende.Ingunn Yssen har blitt observert gråtende etter at Valla har gitt henne kritikk, ifølge rapporten.

Konfliktløsning vanskelig

Granskningsutvalget har også bekreftet noe som har vært påstått lenge; LO har ingen rutiner for behandling av arbeidsmiljøspørsmål. De har heller ingen verktøy for konfliktløsning mellom avdelingslederne og LO-lederen.

IKKE BARE KRITIKK AV VALLA: Den fullstendige Fougner-rapporten, som Dagens Næringsliv har fått tilgang til, retter sterk kritikk mot hele LO-kulturen. Foto: Scanpix
IKKE BARE KRITIKK AV VALLA: Den fullstendige Fougner-rapporten, som Dagens Næringsliv har fått tilgang til, retter sterk kritikk mot hele LO-kulturen. Foto: Scanpix Vis mer

«Utvalget mener det uten tvil er vanskelig å få løst konflikter på en forsvarlig måte når det ikke finnes noen rammer for hvordan man skal gå frem», heter det i rapporten ifølge Dagens Næringsliv.

Likevel mener granskningsutvalget at det til slutt ville vært LO-leder Vallas ansvar og forsøke å løse konflikten med Ingunn Yssen.

Rapporten beskriver også at Ingunn Yssen vurderte å ta opp sin situasjon med andre ledere i LO enn Valla. Yssen forklarte imidlertid at hun valgte å ikke gjøre dette, fordi hun ikke ville sette tilhøreren i en vanskelig situasjon.

Støtte til Yssens forklaring

«De sakkyndige påpeker at Valla har presset medarbeiderne og ansatte til å fortelle til henne hva andre har sagt om henne», blir det påstått i rapporten. Det nevnes et eksempel der en tillitsvalgt avslo en anmodning fra mediene om å kommentere Vallas lederstil.

«Kort tid etter ble han innkalt til Valla som ga uttrykk for at han burde ha sagt at hun hadde en god lederstil. Da han sa at det kunne han ikke, fordi medlemmer hadde klaget på lederstilen hennes, ble hun sint og forlangte å få vite hvilke medlemmer som mente dette.»

Denne hendelsen opplevde den tillitsvalgte som et ureglementert forsøl på å både instruere en tillitsvalgt og å få frem konfidensielle opplysninger. Vallas krav om kontroll og lojalitet er uforenlig med moderne ledelse, mener utvalget. Samtidig uttrykkes det en støtte til Ingunn Yssens foklaring.

«Utfordringene knyttet til Vallas lederstil er derfor almenne og ikke knyttet til Yssen alene, slår utvalget fast.»

LEDET UTVALGET: Jan Fougner.