Sterk kritikk av Lundgrens forskning

Feministprofessorens forskning slaktes i rapport, men Lundgren frikjennes fra videre gransking.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): I dag ble det klart at den omstridte norske feministprofessoren Eva Lundgren ikke vil bli innklaget til det svenske forskningsrådets etiske komité for videre granskning. 

Universitetet i Uppsala fastslår at det finnes empirisk underlag for forskningen til Lundgren. Fabrikasjon kan de ikke påvises, heter det i en pressemelding, men underlag i form av intervjumateriale har heller ikke vært tilgjengelig for kommisjonen. Dette får Lundgren kritikk for i rapporten, noe hun selv tilbakeviser i sitt svar.

-Argumentasjon mangler

Kommisjonen er kritisk til en del av forskningen og savner blant annet «ambisjonen å prøve ut egne tesers holdbarhet.»

- Lundgren vender gang etter gang tilbake til noen få redigerte intervjuer som empirisk grunnlag for tesen om voldens normaliseringsprosess. Ingen av disse få publiserte intervjuene gir egentlig støtte til tesen, heter det i rapporten.

Lundgren kritiseres for å ha brukt informanter som forstår sin situasjon ut fra sin dype religiøse tro, og å la disse parene fungere som eksempel på hva som skjer i andre voldsrelasjoner.

«Tesen om voldens normalisering kan ikke en gang brukes på par som tilhører karismatiske bevegelser og heller ikke på "vanlige" mishandelsrelasjoner», heter det i rapporten.

Argumentasjonen mangler både kritisk refleksjon og åpenhet for andre forståelser, heter det videre. 

Ingen støtte

I Lundgrens Slagen Dam finner ikke granskerne støtte i Lundgrens egne data for det mest sentrale resultatet i forskningen. I avhandlingen hevdes det at myten om at vold mot kvinner kan knyttes til spesielle grupper av menn er avlivet.

«Analysen som leder fram til denne slutningen inneholder flere brister, og en ny analyse av samme data viser at slutningen burde ha vært rakt det motsatte».

Dette er, vil vi hevde, en meget alvorlig kritikk som vi retter mot Lundgrens forskning, skriver granskerne.

Tar ikke stilling

Granskingskommisjonen er splittet, og de to professorene leverer hver sin avslutning til rapporten. Professor i vitenskapsteori Margarete Hallberg, tar ikke stilling til om Lundgren har fusket. Hun skriver at de kvalitative studiene til Lundgren ikke tjener som empirisk belegg for den sterke testen om voldens normalisering.

Hallberg legger til at det dreier seg om få empiriske studier og at feministprofessoren gang på gang vender tilbake til de samme for å vise at normalisering er et generelt fenomen i forhold med mishandling. Hun mener at ikke en gang de få dataene som finnes gir belegg for teorien om normaliseringsprosessen.

Professor i statsvitenskap Jörgen Hermansson, som er den andre i kommisjonen, slår fast at det ikke finnes grunn til å påpeke vitenskapelig uhederlighet.

Han skriver i rapporten at granskingen er kvasijuridisk, og beklager hele granskingen. Professoren mener det å snakke om uredrelighet og fusk når man oppfatter visse forskningsresultat som merkelige og kontroversielle er uheldig.

Ekstremfeministen

Eva Lundgren fikk massiv oppmerksomhet i sommer, da en del av forskningen hennes ble presentert i dokumentaren «Kjønnskrigen» på svensk TV.

Lundgren, som har vært ansatt ved Uppsala-universitetet siden 1993, leder sin egen avdeling med feministforskere. Hun har blant annet forsket på voldsoffer og pedofile satanistgrupperinger som skal stå bak et hundretalls rituelle drap.

Andre forskere stiller seg tvilende til Lundgrens voldsforskning. En del av kritikken mot forskeren har dreid seg om at hun har tatt informantenes opplysninger for å være sanne. I svensk presse har det også kommet påstander om at hun har jukset.

Uppsala universitetet har i høst gransket arbeidet til Lundgren. Kommisjonen, som har vært ledet av dekan Berit Hagkull, skulle undersøke om det dreier seg om uhederlig forskning og om Lundgren har jukset og fabrikert data.

<B>GRANSKET:</B> Professor Eva Lundgren.