Sterk kritikk som fortjent

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ekspertutvalget, som har gjennomgått tildeling og oppfølging av stortingspensjoner, er nådeløs i sin konklusjon. Kortversjonen er at Stortinget ikke har maktet å administrere sin egen ordning. Utvalget ble nedsatt etter Riksrevisjonens avsløring av at flere navngitte, pensjonerte stortingsrepresentanter hadde mottatt for mye i pensjon i forhold til regelverket. Utvalget har gransket 44 pensjonister og kommet til at 6 av disse fått for mye.

Utvalgets kritikk retter seg både mot enkelte pensjonister, mot Stortingets valgte pensjonsstyre som administrerer ordningen, mot Stortinget som lovgiver og øverste ansvarlige for ordningen og mot Riksrevisjonen for måten den har behandlet denne saken på. Utvalget mener pensjonsordningen har levd i en nisje uten tilsyn og kontroll fra andre organer og personer. Særlig har kunnskapen om den såkalte 75-årsregelen, som er særlig gunstig, og som har gjort det mulig å heve pensjon i tillegg til inntektsgivende arbeid, vært dårlig.

Dette er ytterst pinlig for landets lovgivende forsamling. Stortinget må ta et kollektivt ansvar for de tilstander og den praksis som er kommet fram. Loven om ordningen er mangelfull og uklar. Pensjonsstyret er underbemannet og har manglet relevant kompetanse. Mye av saksbehandlingen har dessuten foregått muntlig. Det har gjort det vanskelig å etterprøve hvorvidt de, som har mottatt for mye i pensjon, har vært i god tro.

Det er derfor prisverdig at Stortingets presidentskap har tatt tak i saken og er innstilt på å iverksette strakstiltak, blant annet å gi ordningens styre økt juridisk kompetanse. Det er også positivt at det for lengst er igangsatt arbeid med sikte på å bringe politikernes pensjonsordninger i samsvar med de tjenestepensjonsordningen som gjelder for andre. Men det skulle da også bare mangle. Det merkelige er at det har tatt tiår å innse dette.