PILENE PEKER OPPOVER: Finansminister Siv Jensen kan glede seg over god vekst i norsk økonomi. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.
PILENE PEKER OPPOVER: Finansminister Siv Jensen kan glede seg over god vekst i norsk økonomi. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.Vis mer

Sterke tall peker mot renteøkning

Pilene peker oppover for norsk økonomi.

(Hegnar.no): Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene, skriver sentralbanken på sine hjemmesider tirsdag.

Forventningen er at veksten tiltar fremover.

- Samlet venter bedriftene at veksten vil tilta fremover, og forventningene er litt oppjustert fra januar. Kontaktene viser til økende aktivitet i oljenæringen og utsikter til høyere igangsetting i boligmarkedet. Bedriftene trekker også frem fortsatt vekst i etterspørselen fra offentlig sektor, heter det.

Det går oppover i olje

Oljeleverandørene melder om moderat produksjonsvekst, men veksten er ifølge rapporten den sterkeste siden oljeprisfallet for vel tre år siden.

- Veksten er høyere i hjemmemarkedet enn i eksportmarkedet. Flere bedrifter peker på god vekst i ordreinngangen, og samlet venter oljeleverandørene tiltakende vekst fremover, går det frem av rapporten.

I varehandelen har omsetningsvolumet økt noe, men veksten har likevel avtatt fra forrige runde.

- Flere kontakter peker på tap av markedsandeler til utenlandsk netthandel og grensehandel. I tillegg har sen vår redusert omsetningen av sesongvarer. Bedriftene ser for seg økt veksttakt de neste seks månedene, heter det.

Opp i bygg/anlegg også

I bygg og anlegg rapporterer kontaktene om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.

Men veksten har avtatt noe mer enn ventet i forrige runde, og det er særlig aktiviteten i boligbyggingen som trekker ned.

- Flere kontakter viser til at store snømengder og sen vår har dempet aktivitetsveksten, går det frem av rapporten.

- Kontaktene melder om bedrede utsikter og ser for seg tiltakende vekst det neste halvåret. Det er særlig økt omsetning av nye boliger som bidrar til oppjusteringen, heter det videre.

Kapasitetsbegrensninger

I tradisjonell eksportindustri melder kontaktene om svakere produksjonsvekst enn i forrige runde, men veksten er fortsatt moderat.

Kapasitetsbegrensninger demper veksten.

- Veksten har avtatt fra de foregående rundene, og har vært noe svakere enn ventet. Flere kontakter viser til svak vekst i etterspørselen fra byggenæringen. Samlet venter kontaktene moderat vekst også de neste seks månedene, heter det.

Tjenesteytende næringer melder samlet sett om markert vekst de siste tre månedene. Etterspørselen fra næringslivet har økt mest.

God sysselsettingsvekst

Andelen bedrifter som rapporterer om kapasitetsbegrensninger har økt.

- Andelen av kontaktene som melder om knapphet på arbeidskraft har steget litt. Kontaktene melder om god vekst i sysselsettingen de siste tre månedene, og venter at sysselsettingsveksten holder seg oppe fremover. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,8 prosent for inneværende år, heter det.

I likhet med forrige runde planlegger kontaktene samlet sett en markert vekst i investeringsnivået de neste 12 månedene, og planene er lite endret fra forrige runde.

- Som i foregående runder peker bedriftene særlig på økte investeringer i digitale løsninger. Det er fortsatt kommune- og sykehussektoren, samt tjenesteyterne som planlegger den høyeste veksten i investeringene, går det frem av rapporten.

Styrker case for renteøkning

Norges Bank legger stor vekt på regionalt nettverk når den vurderer rentesetting og pengepolitikk.

Økonomene mener dagens tall styrker caset for en renteøkning i september.

- Rapporten peker mot produksjonsvekst i tråd med Norges Banks prognoser, men raskere vekst i sysselsettingen. Sterk vekst i produksjon og sysselsetting, samt større tegn til høyere kapasitetsutnyttelse gjør oss sikrere på at Norges Bank vil heve renten i september, til tross for gårsdagens svake inflasjonstall, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i en oppdatering.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets påpeker at dagens rapport antyder en vekst i norsk fastlands-BNP på 2,6 prosent i år.

Dette er på linje med Norges Banks estimater.

- Sysselsettingsveksten holder seg godt oppe, ganske på linje med veksttakten observert så langt i år. Samlet kapasitetsutnyttelse øker også ytterligere. Alt i alt er Norges Banks vurdering av en renteøkning i september intakt, skriver han.

Andre økonominyheter:
Reisebyrå ber folk bli hjemme
Solgte ni luksusbiler på tre timer