Stiller ikke mistillitsforslag

Arbeiderpartiet med sterk kritikk av forsvarsministeren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ap fremmer ikke mistillitsforslag mot regjeringen eller forsvarsministeren som følge av pengerotet i Forsvaret, men beskriver 2003-regnskapet som "særdeles kritikkverdig".

I ettermiddag ble Arbeiderpartiet enige om hvor langt de vil gå i kritikken av forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H), som i flere uker har vært under gransking av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Aps forslag til vedtak i kontrollkomiteen går trolig så langt det i praksis er mulig uten å fremme et direkte mistillitsforslag mot statsråden eller regjeringen.

-Jeg har aldri vært i nærheten av et slikt vedtak i løpet av mine tolv år på Stortinget, sier kontrollkomiteens saksordfører Kjell Engebretsen (Ap) til NTB.

- Dårlig skjønn

Engebretsen og Ap vil ha med seg kontrollkomiteen på særdeles sterk kritikk mot forsvarsministeren, samtidig som både regjeringen og Riksrevisjonen instrueres på flere punkter.

Kritikken graderes. At Riksrevisjonen ikke kunne godkjenne 2003-regnskapet beskrives som «særdeles kritikkverdig», mens Ap nøyer seg med «kritikkverdig» når partiet går løs på spørsmålet om Krohn Devold har overholdt informasjonsplikten overfor Stortinget.

- Sagt på en annen måte nøyer vi oss her med å si at hun har utvist dårlig skjønn, sier Engebretsen.

Ber Bondevik ta grep

Mistilliten - som altså ikke formuleres som en formell mistillit skinner gjennom når Ap går inn for at Stortinget pålegger regjeringen «å legge fram en egen sak for Stortinget som synliggjør hvordan regjeringen skal gjenvinne overordnet styring med forsvarets økonomi».

Videre heter det at denne saken må komme «uten unødig opphold».

- Dette ansvaret legger vi altså direkte på statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) og ikke på forsvarsministeren, sier Engebretsen til NTB.

Rask gjennomgang

Riksrevisjonen får to klare oppdrag, dersom kontrollkomiteen og stortingsflertallet slutter seg til Arbeiderpartiets Krohn Devold-kritikk.

For det første bes Riksrevisjonen «snarest mulig» å legge fram en egen sak for Stortinget om en gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004. Det vil i praksis si lenge før Riksrevisjonens gjennomgang av de øvrige departementene.

For det andre pålegges Riksrevisjonen om å gå gjennom Forsvarsdepartementets rutiner, slik at det blir enklere å etterprøve hvilke forsvarsfaglige råd som gis til den politiske ledelsen.

Etter påske

Stortinget kan tidligst fatte vedtak i saken 5. april. De øvrige partiene har frist til 15. mars med å kommentere forslag til vedtak i kontrollkomiteen, som i sin tur skal avgi innstillingen 18. mars.

- Jeg skulle gjerne sett at Stortinget rakk å behandle denne saken før påskeferien, men vi har stor respekt for at de øvrige partiene trenger tid på å fordøye vårt framlegg, sier saksordfører Engebretsen. (®NTB)

Kritikk: Arbeiderpartiet kritiserer forsvarsministeren.