Stiller nye spørsmål i asylsaken

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) må forberede seg på nye spørsmål i asylsaken. Men Frp-formann Carl I. Hagen er foreløpig alene om å kreve behandling i Stortinget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Asylsaken ruller videre. Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget vendte tirsdag tommelen ned for å bringe saken inn for behandling i Stortinget, men vedtok samtidig å stille flere spørsmål i saken.

Allerede torsdag denne uken skal komiteen behandle asylsaken på nytt. Da skal de nye spørsmålene utformes.

Gjorde om avslag

Forrige fredag fikk kontroll og konstitusjonskomiteen svar på de 12 spørsmålene den stilte statsminister Kjell Magne Bondevik. Saken gjelder en asylsøker som fikk innvilget opphold i Norge på humanitært grunnlag av regjeringen Bondevik 1, etter at Utlendingsdirektoratet og Justisdepartementet hadde avvist søknaden.

- Vi fikk ikke med oss noen av de andre partiene på vårt forslag om å reise saken og velge saksordfører. De øvrige partiene ønsker å stille flere nye spørsmål, og det har jeg en viss forståelse for, sier Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen.

Det var Hagen som etter asyl-avsløringene i VG tok opp saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Prinsipper

Komiteens leder Ågot Valle (SV) vil ikke bruke den første asylavsløringen som utgangspunkt for å reise sak i Stortinget, men hun mener at det fortsatt er ubesvarte spørsmål.

- Ut fra alle opplysninger som er kommet fram i mediene, reiser det seg en rekke grunnleggende og prinsipielle spørsmål. Disse vil vi ha svar på. Men det er ikke aktuelt for SV å gå videre med enkeltsaken som utgangspunkt, sier Valle.

- Vi må sikre rettssikkerhetsprinsippet og få skikkelig svar på spørsmålet om det har vært likhet for loven, sier Valle.

Bekreftelse

Carl I. Hagen tolker svarene fra statsministeren som en bekreftelse på fakta-grunnlaget i asylsaken:

- Det var politisk inngripen som førte til at saken havnet på statsrådens bord. Og det var vedvarende kjas og mas fra KrF-politikere som til sist førte til at vedtaket ble endret, slik at asylsøkeren fikk opphold, sier Hagen.

Han er heller ikke overbevist om at det var reelle humanitære grunner som førte til oppholdstillatelse:

- Jeg vil ikke utelukke at når så mange har konvertert fra islam til kristendom, så gjør de det for å få opphold. Da kan vi heller ikke utelukke at enkelte også kan bli syke, når vi vet hvor desperate enkelte er for å få oppholdstillatelse. Spørsmålet er om sykdommen var reell og om den er vedvarende, sier Hagen.

Ikke leger

Ågot Valle slår fast at det har vært utøvd politisk press i asylsaken og at søkeren ikke ble trodd på historien om konvertering til kristendom, men at søknaden ble innvilget på grunn av barnas helse.

- Er du trygg på at det ikke har vært noen vennetjeneste, slik Hagen mener?

- Jeg stoler på det svaret jeg har fått.

- Hagen antyder at sykdommen ikke var reell?

- Politikerne kan ikke gå inn og leke leger og etterprøve helseattester, sier Valle.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen samles igjen torsdag denne uken for å diskutere neste skritt i asylsaken. Der skal partiene legge fram utkast til nye spørsmål, som så skal behandles av komiteen.

NEDSTEMT: SVs Ågot Valle er tydelig fornøyd med at Hagen ble nedstemt i kontrollkomiteen, der hun er leder.