Stillheten må brytes

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VOLD: Regissør Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen anklager meg i Dagbladet 5. juni for å «sette tysting i system». Foranledningen er at den nye straffeloven utvider avvergingsplikten – det vil si plikten vi alle har til å forsøke å hindre alvorlige straffbare handlinger når vi får vite om det – til å gjelde grov mishandling i nære relasjoner. Dette kan vi gjøre for eksempel ved å melde fra til politiet. Jacobsen klager over at det ikke skal finnes «noen frisoner for voldskriminalitet, heller ikke i hjemmene». Nei, det skal ikke det. Hjemmet skal være et trygt sted – for barn og for voksne. Hvilke steder er trygge hvis ikke hjemmet er trygt?

Du hjelper ikke din beste venninne som brutalt og gjentatte ganger blir slått av sin ektemann, ved å anta at han sikkert ikke vil gjøre det igjen. Du kaller det «husbråk», Jacobsen? Det er ikke husbråk. Det er straffbar vold. Det er mennesker som blir slått og mishandlet – av en som skal stå dem nær.

Slike overgrep har altfor lenge blitt sett på som en privatsak, noe vi som naboer eller bekjente ikke har noe med, noe som vi ikke har rett til å gripe inn i. Nå er dette endelig i ferd med å snu. Bekjempelsen av vold i nære relasjoner er et av regjeringens hovedsatsingsområder. Vi har blant annet kommet med handlingsplanen «Vendepunkt», skjerpet straffene mot vold i nære relasjoner og etablert ordningen med barnehus over hele landet.

I dag i morgen er jeg vert for Europarådets justisministerkonferanse i Tromsø. Dit kommer over 200 deltakere fra nærmere 50 land for å diskutere vold i nære relasjoner. Konferansen har fått tittelen «Breaking the silence – united against domestic violence» og skal handle om hvordan vi best kan hjelpe ofrene til å finne veien ut av volden. Plikten til å forsøke å avverge vold i nære relasjoner når vi får vite om det, for eksempel ved å gå til politiet, kan være en vei ut.

Det er ikke et mål at alle skal tyste på hverandre, men noen ganger kan det være nødvendig at utenforstående hjelper til med å bryte stillheten. Det kan gjøre det enklere å oppdage og straffeforfølge vold i nære relasjoner. Formålet er at volden skal ta slutt. Du advarer mot et «marerittsamfunn», fylt av skamfulle angivere. Mitt håp er at det blir slik at det er alle som ikke bryr seg, som er skamfulle. De som velger å overse blåmerker, angst eller smerte. De som ikke bryr seg. De som ikke bryter stillheten.