Stjeler lystbåter for over 100 mill.

Forsikringsselskapene regner med at det i sommer vil bli stjålet lystbåter for over 100 millioner kroner. Det er de raske, hippe båtene tyvene plukker seg ut. De som er lette å omsette videre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- I fjor fikk forsikringsselskapene omkring 2000 henvendelser om stjålne fritidsbåter. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), som er forsikringsselskapenes medlemsorganisasjon, har et eget båtvarslingssystem for stjålne båter med verdi over 250000 kroner.

Hevet grensen

- Vi har måttet heve grensen fra 150000 kroner i fjor til 250000 kroner i år for å få bedre kvalitet på varslingstjenesten, forteller Preben Røe i FNH.

- Det er rett og slett for mange båter som stjeles. Langs kysten har vi flere hundre mottakere som får våre tyverimeldinger. Alt fra lensmannskontorer, politikammere og kystpatruljen til lokale båtforeninger og små marinaer. Akkurat nå går det ut fire nye meldinger. En Hydrolift, to Ibizaer og en annen stor skjærgårdsjeep. Typiske for de båtene som stjeles.

- Hvor havner båtene?

- Vi tror mange båter havner i Sverige, og vi har sikre indikasjoner på at Polen og andre land i Øst-Europa er populære mottakerland av stjålne båter. Men jeg utelukker ikke at størsteparten av båtene som ikke kommer til rette, blir solgt videre i Norge. Når myndighetene til høsten legger ned Småbåtregisteret i sin nåværende form, vil det bli mindre risikofylt å omsette båtene i Norge. Da forsvinner samtidig den obligatoriske registreringsplikten og kontrollen blir vanskeligere, mener Røe.

I fjor ble 30 av 96 innmeldte stjålne båter i prisklassen over 150 000 kroner funnet.

Svinger med været

- Arbeidslysten til tyvene ser ut til å øke med godværet, opplyser Røe.

- Vi mottar nesten daglig meldinger om stjålne båter, og de stjeles fra bøyer, fra båtplasser og fra hengere. Vårt råd er at båteiere bør sikre båtene sine bedre, fortsetter han.

- Lås dem fast med solid, syrefast kjetting. Fjern en motordel slik at tyvene ikke får startet båten. Gjerne selve strømforsyningen. Jo vanskeligere det er å få båten med seg, jo fortere gir tyvene opp.

- Blir båten din stjålet, start letingen med det samme. Lån deg en annen båt og se etter båten der det er naturlig å fortøye. Vår erfaring er at jo raskere letingen starter, jo oftere kommer båtene til rette, og jo mindre er den skadet. Mange tyverier dreier seg bare om å komme seg fra a til b, litt avhengig av hvor tyveriet skjer, sier Røe.

- 90 prosent av alle båttyverier skjer i Oslofjorden, og svært mange tyverier er reine transportetapper for tyven, bekrefter etterforsker og spesialmedarbeider ved Oslo havnepoliti, Bjørn Olaf Andersen.

- Få tyver blir tatt

Han mener gode vaktordninger i båthavner, kraftig fortøyning, fjerning av vitale deler i motoren og andre ting som gjør det vanskelig for tyven, redusere antall båttyverier. Nummermerking utført av Falken, og små sendere om bord kan bidra til lettere å identifisere båten.

Også Andersen beklager at Småbåtregisteret planlegges nedlagt i sin nåværende form.

Draco Oceancraft 700
Ibiza 21 Touring Special Edition
Hydrolift F-28